Diena: 18. decembris, 2019

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 8.5 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 004 0193, 8.5 ha platībā, Ingūna Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 238.88, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 7.p.) Pamatojoties uz

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Taurētājkalns”, kadastra apzīmējums 6454 003 0092 – 14.37 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Taurētājkalns”, kad. apz. 6454 003 0092, 14.37 ha platībā, Dina Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 120.40, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 8.p.) Pamatojoties uz

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 6.0 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 004 0193, 6.0 ha platībā, Z/S “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 218.88, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Embūtes Senleja”, kadastra apzīmējums 6454 003 0164 – 10.77 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Embūtes Senleja”, kad. apz. 6454 003 0164, 10.77 ha platībā, Dina Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 20.08, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 9.p.) Pamatojoties uz

Posted in Pasākumi

IZMAIŅAS norises laikā! 21.decembrī Vaiņodes k/n plkst. 10.00 Ziemassvētku kauss zolītē