Mēnesis: 2020. gada marts

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 9.67 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 8.5 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Vārpiņas”, kadastra apzīmējums 6492 005 0165 – 1.13 ha platībā.

Posted in Bez tēmas

Piešķirts finansējums zivju resursu pavairošanai un atražošanai

Posted in Bez tēmas

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība; plānotais pacientu ietaupījums – līdz 25 miljoniem eiro gadā

Posted in Bez tēmas

Precizētas augļu koku un ogulāju pavairojamā materiāla veselības prasības, ka arī prasības etiķešu un augu pasu lietošanai

Posted in Bez tēmas

Precizēti atbalsttiesīgie pasākumi un nosacījumi ES atbalsta saņemšanai augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

Posted in Bez tēmas

Kā izplatās jaunais koronavīruss, kas izraisa saslimšanu ar COVID-19?

Posted in Jaunumi
Sticky Post

Par nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pārcelšanu

Posted in Bez tēmas

Informācija iedzīvotājiem!

Posted in Bez tēmas

Turpmāk informāciju par COVID-19 negatīviem rezultātiem iedzīvotāji saņems E-veselības portālā

Posted in Jaunumi
Sticky Post

Informatīvā lapa par COVID-19 izplatību Latvijā

Posted in Bez tēmas

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

Posted in Bez tēmas

Covid-19 skartie uzņēmēji no šodienas var pieteikties ALTUM atbalsta programmām

Posted in Bez tēmas

Paplašinātas iespējas nodot COVID-19 analīzes reģionos; izmaiņas analīžu ņemšanas nosacījumos

Posted in Izglītība

Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā)

Posted in Bez tēmas

Piemiņai…

Posted in Jaunumi
Sticky Post

Informācija no ģimenes ārstu prakses

Posted in Bez tēmas

Kā komunicēt ar apkārtējiem ārkārtas situācijas laikā?

Posted in Bez tēmas

Par Ministru kabineta lēmumu izsludināt ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā