Mēnesis: 2020. gada jūnijs

Posted in Sports

Sporta pasākumi Vaiņodes novadā 3., 4., 5.jūlijā

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu “Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Vaiņodē” (iepirkuma identifikācijas numurs VND 2020/3)

Posted in Tūrisms

Jaunums Embūtes dabas parkā

Posted in Bez tēmas

VID atsāk klientu apkalpošanu vēl 7 pilsētās, apmeklētājiem obligāti iepriekš jāpierakstās

Posted in Kultūra Pasākumi

PAPILDINĀTS ar transporta laikiem. 19.06. plkst. 19.00 Volzbaha kalnā Jūs ielūdz etno mūziķis Kārlis Rudra Jirgens

Posted in Sports

23.jūnijā plkst. 11.00 Vībiņu parkā Līgo kauss pludmales volejbolā

Posted in Kurzeme visiem

Kurzemē aug bērnu ar FT vecāku pieprasījums pēc atbalsta un pašvaldību iespējas tā nodrošināšanai

Posted in Pasākumi

22.jūnijā plkst. 15.00 Joda dambī ielīgošanas koncerts ar aktieri Andri Bērziņu

Posted in Bez tēmas

VUGD Līgo svētku brīvdienās aicina atcerēties par drošību!

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskolas ziņas

Posted in Bez tēmas

Svarīgi, strādāt gribošiem skolēniem!

Posted in Bez tēmas

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ.

Posted in Izglītība

Mūzikas skolas ziņas – izlaidums

Posted in Izglītība

Bērnudārza ziņas – izlaidums Spārītēm

Posted in Bez tēmas

No 16. līdz 22. jūnijam Raiņa ielā 5 izstāde – tirdziņš

Posted in Bez tēmas

Izdota rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā

Posted in Bez tēmas

Informācija no bāriņtiesas

Posted in Sports Tūrisms

Mīli ēst, mīli skriet jau 13. jūnijā

Posted in Bez tēmas

Dīkstāves pabalsti un citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi pēc ārkārtējās situācijas beigām

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskolā 2020./2021. m. g. 10.klases skolēnu uzņemšana otrdien, 16. jūnijā plkst. 9.00