Mēnesis: 2021. gada maijs

Posted in Jaunumi

Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas

Posted in Jaunumi Projekti

Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām.

Posted in Jaunumi

Turpinās NVA akcija “Sezonas darbi”

Posted in Jaunumi

Informācija par rīcību plūdu apdraudējuma gadījumā

Posted in Jaunumi Tūrisms

ATVER SAVU “MĀJAS KAFEJNĪCU” Leišmalītē

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabala daļu ar nosaukumu “Taisnā iela 8A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 0491 – 1.3906 ha platībā.

Posted in Jaunumi Vēlēšanas

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Posted in Jaunumi

Mazajiem uzņēmējiem vienkāršos nodokļa nomaksas risinājumu

Posted in Jaunumi Vēlēšanas

Pašvaldības vēlēšanās vēlētāji var balsot atrašanās vietā, ja veselības dēļ nevar nokļūt iecirknī

Posted in Jaunumi

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie ūdens!

Posted in Bez tēmas

Aicinām darbā pavāru sociālā atbalsta centrā “Vaiņode” uz 1.0 slodzi.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu:

Posted in Jaunumi

Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vakances (uz 05.05.2021.)

Posted in Jaunumi Novads

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu “Novadpētniecība novados”

Posted in Jaunumi Tūrisms

Kā veicināt tūristu piesaisti digitalizācijas laikmetā?

Posted in Jaunumi

Profesore Zanda Rubene: “Vecākiem jāuztraucas ne vien par bērna, bet arī par saviem tehnoloģiju lietošanas paradumiem”