Mēnesis: 2021. gada septembris

Posted in Jaunumi

Ar 04.10.2021. SAC “Vaiņode” tiek mainīta klientu apmeklēšanas kārtība, ievērojot sekojošus drošības pasākumus:

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Aicinājums iesaistīties Dienvidkurzemes novada ģerboņa izveidē

Posted in Jaunumi

Papildināts – Mobilais mammogrāfs Priekulē 29.oktobrī pie slimnīcas

Posted in Jaunumi

Ir iznācis Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” 3. numurs

Posted in Jaunumi

Mentālās veselības grupa Priekules un Vaiņodes teritorijā.

Posted in Izglītība Jaunumi

Uzņēmējdarbības apmācības jauniešiem “Laukiem Būt”– jau desmito reizi!

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.

Posted in Jaunumi

Gadatirgus ar piedevām Ziemupes centrā 25.septembrī

Posted in Jaunumi

Soli pa solim: kā īpašumā ievilkt elektrību

Posted in Jaunumi

Sakarā ar Vaiņodes pagasta bibliotēkas vadītājas atvaļinājumu, no 20. – 27. septembrim mainīts bibliotēkas darba laiks

Posted in Jaunumi Sports

Zoomba 14.septembrī Vaiņodes stadionā

Posted in Jaunumi

NVA piedāvā ikvienam nodarbinātajam un darba meklētājam iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās

Posted in Izglītība Jaunumi

Liepājas energoefektivitātes nedēļa – Apmācības jauniešiem “Jaunie vadītāji – pārmaiņu radītāji”

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Pasākumi

Laivo, supo, skrien un brauc tūrisma festivālā “Bārtas rudens 2021”

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē atkārtotu nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības daļai“Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā.

Posted in Jaunumi

Aizsācies NVA akcijas “Sezonas darbi” pēdējais mēnesis

Posted in Jaunumi

ALTUM atklās jaunu atbalsta programmu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem no visas Latvijas

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Izsludināts konkurss uz Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu

Posted in Jaunumi

Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde piedalīsies militārajās mācībās “Namejs 2021”