„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā”

Šā gada otrajā pusgadā, kad būs beidzies putnu ligzdošanas laiks, Embūtē, Joda dambī tiks realizēti būvniecības darbi projekta ietvaros.

Projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā” mērķis ir mazināt antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi Natura 2000 teritorijā dabas parkā „Embūte”, atjaunojot un izbūvējot tūrisma infrastruktūru, tajā skaitā izvietojot informatīvus objektus.

Lai samazinātu augsnes eroziju, projekta ietvaros paredzēts:

 • izbūvēt 7 jaunas koka kāpņu konstrukcijas ar kopējo garumu 124,82 m, esošo demontēto kāpņu vietās un jaunās projektējamās teritorijās, kas ļaus brīvāk pārvietoties. Kāpnēm paredzēta margu izbūve gar abām pusēm;
 • izbūvēt 3 jaunas koka laipas uz balstiem ar kopējo garumu 27,64 m, esošo demontēto laipu uz balstiem vietās un jaunā projektētā teritorijā. Laipu koka konstrukcija ir piemērota gājēju slodžu uzņemšanai;
 • izbūvēt 3 atpūtas vietu koka platformas, kuras tiks aprīkotas ar soliem un atkritumu urnām;

Lai mazinātu eitrofo piesārņojumu, projekta ietvaros paredzēts labiekārtot atpūtas vietas, uzstādot 5 solus un 5 atkritumu urnas.

Projekta ietvaros ir paredzēts demontēt esošo koka skatu torni un vietā izbūvēt jaunu skatu torni 10 m augstumā, kurā vienlaikus drīkstēs atrasties 15 cilvēki. Tornis būs paaugstināts, kas uzlabos apkārtnes pārredzamību. Tornis tiks aprīkots ar sensoru – apmeklētāju uzskaitei.

Lai optimizētu apmeklētāju plūsmu, projekta ietvaros paredzēts demontēt esošos informācijas stendus vietā uzstādot jaunus – 1 lielo stendu, 6 informatīvus stendus par sastopamajiem biotopiem, raksturīgajiem mežu, pļavu tipiem un 5 informatīvus stendus „Veselības maršruts”.

Pašreiz tiek gatavota būvdarbu iepirkuma izsludināšana.

Projekta ieviešanas laiks ir plānots 6 mēneši – 2017.gada 3. un 4.ceturkšņos. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 127 016,65 EUR apmērā ( tiks precizēts pēc iepirkuma veikšanas),  ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2017. gada 10. aprīlis
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Bernhards, Boriss un Rojs
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: