Autors: Armands Radzuška

Posted in Jaunumi

SIA “Eko Kurzeme” nodrošina vairākas iespējas bez maksas nodot lauksaimniecības iepakojumu

Posted in Jaunumi

❗❗❗ Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “VIDE”.

Posted in Jaunumi

Sezonas laukstrādniekiem – īpašs nodokļu režīms

Posted in Jaunumi

Darba grupā “Izglītība” diskutē par izglītības iespējām mūža garumā

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Līdzību grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6454 004 0173 – 3.9 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 6454 005 0018 – 3.4 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabala daļu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 008 0116– 9.0 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 10.07 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 2.42 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, kadastra apzīmējums 6454 003 0090 – 4.1 ha platībā.

Posted in Jaunumi

Darba grupā “Veselības aprūpe” diskutē par veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu

Posted in Jaunumi Novads

Vaiņodes novada vēstis – 2021.g. 4. numurs

Posted in Jaunumi

❗❗❗ Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “EKONOMIKA”.

Posted in Jaunumi

❗❗❗ Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA”.

Posted in Jaunumi

Darba grupā “Mobilitāte” diskutē par ērtas pārvietošanās risinājumiem nākotnē

Posted in Jaunumi

❗❗❗ Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “IZGLĪTĪBA”.

Posted in Jaunumi

❗❗❗ Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “KULTŪRA”.

Posted in Jaunumi Sports

Sporta viktorīnas trešā kārta

Posted in Beigušās izsoles

Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

Posted in Jaunumi

Aicinām iedzīvotājus piedalīties tematiskajā darba grupā “VESELĪBAS APRŪPE”