Kategorijas: Bez tēmas

Posted in Bez tēmas

Interešu izglītības programmas

MĀKSLA – pedagogs Inese Pāvila BĒRNU VOKĀLĀ STUDIJA – pedagogs Gunita Riežniece MŪSDIENU RITMA MŪZIKA – pedagogs Eduards Viderkers

Posted in Bez tēmas

Bērnu svētki 2013.

Posted in Bez tēmas

Muzeju nakts 2013.

Posted in Bez tēmas

Lāpu skrējiens Vaiņodes novadā!

Posted in Bez tēmas

Sporta diena – 2013

Posted in Bez tēmas

Tūrisma centrs bildēs.

Posted in Bez tēmas

Pārdomas par praksē paveikto Embūtes tūrisma informācijas centrā.

Embūtes tūrisma centrs kā pašvaldības īpašums darbojas kopš 2012. gada. Tūrisma centrā ir iespējams saņemt informāciju par tuvumā esošajiem apskates objektiem, apskatīt Embūtes senlejas maketus, izstādes, kā arī saņemt brošūras. Tūrisma centrs viesiem piedāvā iznomāt

Posted in Bez tēmas

Embūtes tūrisma centru apmeklē tūkstošais viesis.

Embūtes tūrisma informācijas centrā šosezon Adrians Geirards no Francijas tika pie pārsteiguma balvas kā tūkstošais apmeklētājs. Viņš ceļo viens un 5 nedēļās savā „Range Rover” (kur visa nepieciešamā iedzīve ir līdzi) apceļo Eiropas valstis. Embūti, kā apskates vietu

Posted in Bez tēmas

Būvvaldes informācija

  Tabulas par būvvaldes lēmumu. Vaiņodes novadā izsniegtās būvatļaujas, 2015.gads. Liepājas reģionu novadu būvvaldes lēmumi par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju, kas veikti sākot ar 2014. gada 01. oktobri.  ARHĪVS! Būvvaldes iesniegtie būvniecības

Posted in Bez tēmas

Ekspluatācijā pieņemti objekti

Ekspluatācijas pieņemšanas datums Objekta adrese Objekta nosaukums/funkcija      

Posted in Bez tēmas

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas

Pieprasījuma iesniegšanas datums Objekta adrese Būvniecības veids/plānotā būves funkcija Būvatļaujas, vai atteikuma izsniegt būvatļauju spēkā stāšanās datums  27.06.2012.  Celtnieku iela 4-5, Vaiņodē  Īslaicīgās lietošanas būves –malkas šķūņa

Posted in Bez tēmas

Iesniegtie un akceptētie būvprojekti

Iesniegšanas datums Objekta adrese Būvprojekta nosaukums Akcepta vai akcepta atteikuma datums  22.07.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP 3251 Z-2 „Vecpakuļi” elektroapgādes tīklu rekonstrukcija  29.07.2013.  29.07.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes

Posted in Bez tēmas

Iesniegtie būvniecības iesniegumi

Iesniegšanas datums Objekta adrese Būvniecības veids/plānotā būves funkcija Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošanas datums (PAU)  26.06.2013.  “Smaidas”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Pēcfermentācijas atlieku glabātuves

Posted in Bez tēmas

JAUNAIS BŪVNIECĪBAS REGULĒJUMS

2014.gada 1.oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski mainīs līdzšinējo būvniecības kārtību. Liepājas reģiona novadu būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo

Posted in Bez tēmas

Vaiņodes novada pašvaldības būvvalde

Būvvaldes funkciju ir deleģēts veikt Priekules novada pašvaldībai Saite uz Priekules mājas lapas būvvaldes sadaļu. Būvinspektors: Andris Vaivars m.t.: 26524249 pieņemšanas laiks: katru piektdienu, no plkst. 10:00 līdz 13:00 Deleģēšanas līgums (.pdf)Vienošanās deleģēšanas

Posted in Bez tēmas

PII “Zīlīte” piedalās dziedāšanas konkursā “Cīravā”

Posted in Bez tēmas

Māmiņdienas koncerts grupā “Bitītes”

Posted in Bez tēmas

Drošības diena aprīlī.

Posted in Bez tēmas

Gaismas Svētki – 7 (Bildes) Papildināts.

Posted in Bez tēmas

“4U” pasākumi bildēs

Projekta “Jaunieši var” ietvaros pie Mums viesojās Liepājas jaunatnes centra direktors Pāvels Jurs, kas jauniešiem palīdzēja apsvērt savas vajadzības un saskatīt savas iespējas novada mērogā. Projekta “Jaunieši var” ietvaros, notika tikšanās ar novada