Kategorija: Dienvidkurzemes novads

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

Domes sēde notiek Pāvilostā

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

“Dienvidkurzeme” – Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

22. jūlijā Dienvidkurzemes novada apvienotā finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde noritēja Priekulē

Posted in Dienvidkurzemes novads Vēlēšanas

PAZIŅOJUMS par Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu no 19.jūlija līdz 27.jūlijam.

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

15. jūlijā norisinājās Dienvidkurzemes novada ārkārtas sēde izbraukumā Nīcā.

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības ārkārtas domes sēde

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

Ārkārtas sēdē pieņem pašvaldības nolikumu un ievēl komiteju locekļus

Posted in Dienvidkurzemes novads

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novadu vadīs Aivars Priedols

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Jaunā Dienvidkurzemes logotipa ideju izstrādes konkurss “Mana Dienvidkurzemes identitāte” norisināsies līdz 18. jūlijam.

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

Noslēgusies Dienvidkurzemes novada pašvaldības pirmā domes sēde, kuru sasauca Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija.

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS par 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu pirmās domes sēdes sasaukšanu

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Vēlēšanas Vēlēšanu komisija

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas paziņojums par apstiprinātiem vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem 2021.gada pašvaldību vēlēšanās

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Darba grupā “Jaunatnes politika” diskutē par esošo situāciju un nākotnes izaicinājumiem

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Darba grupā “Drošība” diskutē par drošības uzlabošanu

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Darba grupā “Sports” diskutē par profesionālā un amatiersporta attīstību

Posted in Dienvidkurzemes novads Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Darba grupā “Ekonomika” diskutē par nākotnes vajadzībām

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Darba grupā “Sociālā aizsardzība” diskutē par pakalpojumu un atbalsta paplašināšanu

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Darba grupā “Kultūra” diskutē par nākotnes izaicinājumiem

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “PĀRVALDĪBA UN DIGITALIZĀCIJA”.