Kategorija: Dienvidkurzemes novads

Posted in Dienvidkurzemes novads

Ievēlēti jauni pašvaldības iestāžu vadītāji

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Izsludina kandidātu pieteikšanos darbam Apstādījumu pārraudzības komisijā

Posted in Aktīvās izsoles Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Izsludina konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

No 1.oktobra līdz 1.novembrim fotokonkurss “Dienvidkurzemes novada skaistie skati”

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldi vadīs Ginta Kampare

Posted in Dienvidkurzemes novads

Ievēlēti pilsētu un pagastu pārvaldnieki

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Aicinājums iesaistīties Dienvidkurzemes novada ģerboņa izveidē

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Pasākumi

Laivo, supo, skrien un brauc tūrisma festivālā “Bārtas rudens 2021”

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē atkārtotu nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības daļai“Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā.

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Izsludināts konkurss uz Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu

Posted in Dienvidkurzemes novads Izglītība Jaunumi

Dienvidkurzemē jauno mācību gadu sāk 44 izglītības iestādes

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Domes sēdē Vaiņodē apstiprina daļu pašvaldības iestāžu

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Ir iznācis Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” 2. numurs

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Ceturtdien, 26.augustā, Dienvidkurzemes novada domes sēde notiks Vaiņodē

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

12.augustā Domes sēde un iedzīvotāju tikšanās ar Dienvidkurzemes novada domes deputātiem Rucavā

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

29.jūlijā Domes sēde notiek Pāvilostā

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

“Dienvidkurzeme” – Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Posted in Dienvidkurzemes novads DOME Jaunumi

22. jūlijā Dienvidkurzemes novada apvienotā finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde noritēja Priekulē