Kategorija: Aktīvās izsoles

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība atkātotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kazbara dīķis”, kad. Nr. 6492 004 0156, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 8.69 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība atkātotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, kad. Nr. 6492 006 0037, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., starpgabals 0.502 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0712.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Starpgabals pie Teātra ielas”, kad. Nr. 6492 006 0699, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., starpgabals 0.1146 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0912.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492 900 0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Līdzību grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6454 004 0173 – 3.9 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 6454 005 0018 – 3.4 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabala daļu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 008 0116– 9.0 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 10.07 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 2.42 ha platībā.

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, kadastra apzīmējums 6454 003 0090 – 4.1 ha platībā.