Kategorijas: Rezultātu paziņojumi

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 8.5 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 004 0193, 8.5 ha platībā, Ingūna Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 238.88, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 7.p.) Pamatojoties uz

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Taurētājkalns”, kadastra apzīmējums 6454 003 0092 – 14.37 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Taurētājkalns”, kad. apz. 6454 003 0092, 14.37 ha platībā, Dina Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 120.40, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 8.p.) Pamatojoties uz

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 6.0 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 004 0193, 6.0 ha platībā, Z/S “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 218.88, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Embūtes Senleja”, kadastra apzīmējums 6454 003 0164 – 10.77 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Embūtes Senleja”, kad. apz. 6454 003 0164, 10.77 ha platībā, Dina Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 20.08, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 9.p.) Pamatojoties uz

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

2019. gada 13. decembrī kustamas mantas izsolē par kustamo īpašumu Traktors K-701, reģ. Nr. T6016LF, kustamo īpašumu nosolīja SIA “SB AGRO”, par EUR 2560.00 ar PVN (17.12.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 18, 16.p.) Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A-12, kad. Nr. 6492 900 0228, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

2019. gada 04. novembrī atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A-12, kad. apz. 6492 900 0228, nekustamo īpašumu nosolīja Ainārs Pāvils, par EUR 1586.00 (26.11.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 17, 5.p.) Izsole notiek 2019.gada 4. novembrī, plkst.12.00 Vaiņodes

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Vaiņodes grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6492 003 0666 – 2.39 ha platībā.

2019. gada 17. septembrī  par neapbūvētas zemes  nomas tiesību izsolē par zemesgabalu “Vaiņodes grantsbedres”, kad. apz. 6492 003 0666, zemes nomas tiesības ieguva Velta Fridrihsone, nosolot zemes nomas maksu  par 1 ha EUR 20.29 (24.09.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 13,

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Vaiņodes grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6492 003 0666 – 1,48 ha platībā.

Rezultāti – 2019. gada 20.augustā zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Vaiņodes grantsbedres”, kad. apz. 6492 003 0666, 1.48 ha platībā, Velta Fridrihsone, 1 ha nomas zemes nosolīja  par cenu EUR 20.29, (27.08.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 12, 7.p.)

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5-8, kad. Nr. 6492 900 00227, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..

2019. gada 09.aprīlī atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5-8, kad. apz. 6492 900 0227, nekustamo īpašumu nosolīja Jurijs Beloivans, par EUR 3070.00 (30.04.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 5, 7.p.) Izsole notiek 2019.gada 9. aprīlī, plkst.12.00 Vaiņodes

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra apzīmējums 6492 004 0132 – 1.0 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. martā zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132, 1.0 ha platībā, Rita Kaņecka, nosolīja 1ha par cenu EUR 281.25 EUR , (26.03.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 4,

Posted in Rezultātu paziņojumi Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Rezultāti – gada 19. februārī nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsolē par “Vienības iela 6”, kad. apz. 6492 006 0808 004, 174 m2 platībā, “K Stils”, Reģ.Nr. 42103060735, nosolīja 1 m2 par cenu EUR 0,31 EUR , (27.02.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 3,

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Embūtes Senleja”, kadastra apzīmējums 6454 003 0164 – 2.0 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. februārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Embūtes Senleja”, kad. apz. 6454 003 0164, 2.0 ha platībā, nebija pieteicies neviens pretendents, tāpēc izsoli par zemes gabalu “Embūtes Senleja”, kad. apz. 6492 003 0164 2 ha platībā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492 006 0659 – 5.9 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. februārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 5.9 ha platībā, Arturs Pragulbickis, nosolīja 1ha par cenu EUR 21,82 EUR , (27.02.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 3, 6.p.) Pamatojoties uz 19.06.2018.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Gravas”, kad. Nr. 6454 003 0091, Embūtes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 31.85 ha ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0091.

Rezultāti – gada 14. februārī atsavināšanas izsolē par NĪ “Gravas”, kad. apz. 6454 003 0099, 31,85 ha platībā, SIA “Lateira”, reģ. Nr. 42103025443, pilnvarotais pārstāvis Lauris Janeks, nosolīja  par cenu EUR 96 354 , (27.02.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 3, 11.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Klintis”, kadastra apzīmējums 6492 001 0035 – 3.5 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. decembrī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Klintis”, kad. apz. 6492 001 0035, 3.5 ha platībā, Z/S “Kalni”, reģ. Nr. 42101024941, pilnvarotais pārstāvis Kaspars Kaulins, nosolīja 1ha par cenu EUR 18.47 EUR , (18.12.2019.Vaiņodes novada domes

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Svīres”, kadastra apzīmējums 6492 001 0126 – 2.2 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. decembrī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Svīres”, kad. apz. 6492 001 0126, 2.2 ha platībā, SIA “Unicentrs”, reģ. Nr. 42103025551, pilnvarotais pārstāvis Reini Kaļķis, nosolīja 1ha par cenu EUR 22,82 EUR , (18.12.2019.Vaiņodes novada

Posted in Rezultātu paziņojumi

!!! Pieteikšanās uz nomas tiesībām !!! Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0132, ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., 5,0 ha platībā.

Rezultāti – gada 14. novembrī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132, 5.0 ha platībā, Gatis Briedis, p.k. 100182-11922, nosolīja 1ha par cenu EUR 221.25 EUR , (18.12.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr.

Posted in Rezultātu paziņojumi

!!! Pieteikšanās uz nomas tiesībām !!! Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0152, ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., 3,65 ha platībā.

Rezultāti – gada 14. novembrī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0152, 3.65 ha platībā, Gatis Briedis, p.k. 100182-11922, nosolīja 1ha par cenu EUR 251.25 EUR , (18.12.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Publicējamā informācija par izsoles objekts – atkārtotā izsole – “Ķiršu iela 6”, kad. Nr. 6492 006 0603, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamā ēka ar kopējo platību 102.2 kvm

2018. gada 05. septembrī atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu Ķiršu iela 6, kad. apz. 6492 006 0603, nekustamo īpašumu nosolīja Inguna Ziemele, par EUR 852.40 (25.09.2018.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 13, 4.p.) Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Varķes dīķis”, kad. Nr. 6492 002 0249, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 10.94 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 002 06249.

2018. gada 18. jūlijā. atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu “Varķes dīķis”, kad. apz. 6492 002 0249, 10.94 ha platībā, nekustamo īpašumu nosolīja SIA “Unicentrs” par EUR 54338.00 (24.07.2018.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 9, 13.p.) Izsole notiek 2018.gada