Category: Novads

Posted in Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS

Posted in Jaunumi Kurzeme visiem

“Kurzeme visiem”

Posted in Jaunumi Novads

Vaiņodes novada vēstis – 2021.g. 1. numurs

Posted in Jaunumi Kurzeme visiem

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētajiem bērniem – vēl vairāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

Posted in Jaunumi Sludinājumi

Izsludināta pieteikšanās vakancei – SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS Vaiņodes novada sociālajā atbalsta centrā “Vaiņode”

Posted in Jaunumi Sludinājumi

Izsludināta pieteikšanās vakancei – SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS Vaiņodes novada sociālājā atbalsta centrā “Vaiņode”.

Posted in Jaunumi Novads

Vaiņodes novada vēstis – 2020.g. 12. numurs

Posted in Jaunumi Kultūra Novads

Vaiņodes vidusskolas aktualitātes

Posted in Jaunumi Novads Sports

Sports 2020. gadā

Posted in Jaunumi Sludinājumi

Izsludināta pieteikšanās vakancei – SOCIĀLAIS DARBINIEKS Vaiņodes novada sociālājā dienestā.

Posted in Jaunumi Novads Vaiņode Vēlēšanas Vēlēšanu komisija

Līdz 2020. gada 5. novembrim Vaiņodes novada pašvaldība aicina izvirzīt un pieteikt Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Posted in Jaunumi Novads Vaiņode

Vaiņodes novada vēstis – 2020.g. 10. numurs

0 Comment
Posted in Jaunumi Projekti

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Posted in Jaunumi Projekti

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”

Posted in Jaunumi Pasākumi

Vaiņodes k/n 3.oktobrī plkst. 17.00 Vaiņodes a/t “Kuratieši” pirmizrāde “Sievasmātes bizness”

Posted in Pasākumi

Liepājas “Jauniešu Māja” koncerts Vaiņodes kultūras namā, sestdien, 26.09, plkst. 17.00

Posted in Pasākumi

Izmaiņas! 16.septembrī plkst. 18.00 VAIŅODES KULTŪRAS NAMĀ dzejkoncerts “Mīlestībā…”

Posted in Jaunumi Novada Dome

Vaiņodes novada vēstis – 2020.g. 9. numurs

Posted in Pasākumi

8.septembrī plkst 9.00 Vaiņodes k/n jautra izrāde bērniem “Māja zem varavīksnes”

Posted in Pasākumi

13.septembrī plkst 14.00 Volzbaha kalnā folkloras un seno cīņu grupa Vilkači