Kategorija: Novads

Posted in Jaunumi Novada Dome

Vaiņodes novada vēstis – 6.numurs

Posted in Jaunumi Vēlēšanas

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas paziņojums par vēlēšanu rezultātiem 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās

Posted in Jaunumi Pasākumi

Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941.gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi…

Posted in Jaunumi Kurzeme visiem

Kurzeme visiem: izsludinām pieteikšanos integrējošai vasaras nometnei “Kurzemes piedzīvojums” no 18. – 20.jūnijam

Posted in Jaunumi Pasākumi

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām

Posted in Jaunumi Projekti

Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām.

Posted in Jaunumi Vēlēšanas

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Posted in Jaunumi Vēlēšanas

Pašvaldības vēlēšanās vēlētāji var balsot atrašanās vietā, ja veselības dēļ nevar nokļūt iecirknī

Posted in Jaunumi Novads

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu “Novadpētniecība novados”

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi Vēlēšanas Vēlēšanu komisija

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas paziņojums par apstiprinātiem vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem 2021.gada pašvaldību vēlēšanās

Posted in Kurzeme visiem

Iznācis šogad pirmais Kurzemes plānošanas reģiona informatīvais izdevums Nr.1/2021

Posted in Jaunumi Novads

Vaiņodes novada vēstis – 2021.g. 4. numurs

Posted in Jaunumi Vēlēšanas

CVK informatīvie materiāli par vēlēšanu apgabala noskaidrošanu un maiņu 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās

Posted in Beigušies iepirkumi Jaunumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Asfaltbetona seguma Virsmas apstrāde Raiņa ielā Vaiņodē” (iepirkuma identifikācijas numurs VND 2021/2) CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233142-6 (ceļu remontdarbi).

Posted in Jaunumi Projekti

Izsludināts Vaiņodes novada pašvaldības projektu konkurss “Darīsim paši 2021”.

Posted in Jaunumi Vēlēšanas Vēlēšanu komisija

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanās

Posted in Jaunumi Tūrisms Vaiņode

Viktorīnas BIZ BIZ MĀRĪTES 3. kārta ir klāt!

Posted in Jaunumi Notikumi Novads Sports

VAIŅODES NOVADA VIRTUĀLAIS DUATLONS 2021

Posted in Jaunumi Kurzeme visiem

Kurzemes reģiona pašvaldībās turpina pieaugt sociālo pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un saņēmēju skaits

Posted in Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS