Kategorijas: Iepirkumi

Posted in Beigušies iepirkumi

„Infrastruktūras objekta “Embūtes dabas parks” būvniecības darbi” Identifikācijas Nr: VND-2017/8.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Teritorijas labiekārtošanas darbi Tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”

Posted in Beigušies iepirkumi

Teritorijas labiekārtošanas darbi Tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu “Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

IEPIRKUMS TIEK PĀRTRAUKTS! Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu “Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”

Posted in Beigušies iepirkumi

„Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Piena produktu, desu un kūpinājumu piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm” ID Nr. 2016/13

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm” (VND-2016/9)

Posted in Beigušies iepirkumi

Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Posted in Beigušies iepirkumi

Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Vaiņodes ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.”