Kategorijas: Rezultātu paziņojumi

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, identifikācijas Nr. VND 2016/8  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233120-6

Posted in Rezultātu paziņojumi

Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. VND 2016/5

Posted in Rezultātu paziņojumi

REMONTDARBU VEIKŠANA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀS. VND 2016/4

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Rezultātu paziņojumi

Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība Vaiņodē 1. kārta.”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Daudzdzīvokļu mājas jumta vienkāršota renovācija Celtnieku ielā 6, Vaiņodē

Posted in Rezultātu paziņojumi

Atklāts konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas ēkās”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Iepirkuma ar identifikācijas Nr. VND-2013/1/KF rezultātu paziņojums.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā