Kategorijas: Projekti

Posted in Notikumi Projekti

Par konkursa „Darīsim paši 2015” izsludināšanu.

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome īstenojusi KPFI projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Posted in Projekti

LEADER projekts „Vaiņodes tautas tērpu izgatavošana” noslēdzies.

Posted in Projekti

Ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu tika īstenots projekts.

Posted in Projekti

Projektu konkurss „Darīsim paši 2014” noslēdzies.

Posted in Projekti

Noslēdzies projekts „Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”.

Posted in Projekti

Noslēdzies projekts „Speciālistu piesaiste Vaiņodes novada pašvaldībai”.

Posted in Projekti

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās

Posted in Projekti

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Posted in Projekti

Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.

Posted in Projekti

Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services for life and enviroment safety / 1 FIRETEAM

Posted in Projekti

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā