Deputāti

Vaiņodes novada dome

Visvaldis Jansons
Mobilais tālrunis: +371 2 9184385
E-pasts: vj.briezi@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās no 09:00 līdz 12:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oļegs Jurjevs

Oļegs Jurjevs
Mobilais tālrunis: +371 2 8349654
E-pasts: olegs.jurjevs@vainode.lv

Apmeklētājus pieņem:

Vaiņodes novada domē: trešdienās no 14:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 12:00.
Embūtes pagasta pārvaldē: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zigmunds Mickus

Zigmunds Mickus
Mobilais tālrunis: +371 2 9188434
E-pasts: dziga44@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem:
 pēc iepriekšēja pieraksta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artūrs Blumbergs
Mobilais tālrunis: +371 28624203
E-pasts: archy20@tvnet.lv

Apmeklētājus pieņem:
 pēc iepriekšēja pieraksta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valdis Līkosts
Mobilais tālrunis: +371 28857004
E-pasts: valdisl@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem:
Vaiņodes novada domes ēkā, trešā stāva zālē Nr. 12,
Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
katra mēneša ceturtajā otrdienā, plkst. 13:00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aiga Jaunzeme
Mobilais tālrunis: +371 2 9336085
E-pasts: aigajaunzeme@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem: pēc iepriekšēja pieraksta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sandra Grosberga

Sandra Grosberga
Mobilais tālrunis: +371 2 6956341
E-pasts: sandra.grosberga@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem: pēc iepriekšēja pieraksta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Iveta Mame
Mobilais tālrunis: +371 26199518
E-pasts: imame@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem: pēc iepriekšēja pieraksta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kaspars Kirpičenoks
Mobilais tālrunis: +371 28316136
E-pasts: kaspars.kirpicenoks@gmail.com

Apmeklētājus pieņem:
 pēc iepriekšēja pieraksta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Finanšu komiteja
Visvaldis Jansons
Oļegs Jurjevs
Zigmunds Mickus
Valdis Līkosts
Sandra Grosberga

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Aiga Jaunzeme
Zigmunds Mickus
Iveta Mame
Sandra Grosberga

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja
Oļegs Jurjevs
Aiga Jaunzeme
Artūrs Blumbergs
Kaspars Kirpičenoks
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes nolikums (.doc)

Vaiņodes novada Medību koordinācijas komisija
Priekšsēdētājs: Oļegs Jurjevs
Komisijas locekļi:
Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – Uldis Ozols
Latvijas Mednieku savienības pārstāvis – Aigars Harmsons
Valsts meža dienesta pārstāvis – Leons Ķeružis
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – Jānis Šeibaks
Zemnieku Saeimas pārstāvis – Imants Mamis
Komisijas sekretārs – Inese Pūlīte

Vaiņodes novada pašvaldības lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija
Priekšsēdētājs: Oļegs Jurjevs
Priekšsēdētāja vietnieks: Iveta Mame
Komisijas locekļi:
Kaspars Kirpičenoks
Aiga Jaunzeme
Arturs Blumbergs