Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītībasiestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4.kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas

Īstenošanas laiks: 16. 03.2017.- 31.12. 2022.

Sadarbības partneri –

pašvaldības, valsts profesionālās izglītības iestādes (kā prioritāti nosakot profesionālās izglītības kompetences centru)

Author: Rajah