ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Turpinās ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 Kopš projekta realizācijas sākuma Vaiņodes vidusskolas skolēni regulāri tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām. Skolā ir viesojušies dažādu profesiju pārstāvji, kuri iepazīstinājuši ar sevis izvēlētajām profesijām, pastāstījuši, kā nonākuši līdz šādai izvēlei. Skolā ir viesojušies mūziķi, aktieri, mājražotāja un augstāko izglītības iestāžu pārstāvji, kuri snieguši informāciju par izglītības iespējām Latvijas lauksaimniecības universitātē un iegūto profesiju pieprasījumu darba tirgū.  Skolā viesojies “Mobilais planetārijs”, skolēniem bijusi iespēja pamācīties “Robotu skolā”. Tāpat skolēni ir devušies mācību ekskursijās ārpus skolas- devušies mācību ekskursijā uz Ziemeļvidzemi, viesojušies Rīgas Stradiņa universitātē, ZIINOO centrā Ventspilī, Marmelādes ražotnē un Lielajā Dzintarā Liepājā, kā arī apmeklētas citas vietas ar mērķi iepazīt dažādas profesijas.

Informācija ir pieejama arī www.vvskola.lv

 

Zemāk apraksti no dažiem spilgtākajiem pasākumiem.

 

Par mazāk zināmo mediķu profesijā.

2018.gada 22. maijā skolotāja  Ārija Čerņavska Vaiņodes vidusskolas skolēnus iepazīstināja ar mediķu profesijas mazāk zināmo “pusi” – 10. klases meitenes ekskursijā RSU Anatomikumā  uzzināja par nodarbībām, kas topošajiem mediķiem ir neatņemama studiju sastāvdaļa  un bez kurām par ārstu kļūt nevar. Šeit RSU medicīnas studenti profesionāļu vadībā apgūst anatomijas un antropoloģijas pamatus, kā arī mācās izmantot moderno tehnoloģiju iekārtas ārsta darbā.

Nukleārās medicīnas centrā Edgars Mamis, (mūsu skolas absolvents) vecākais radioaktīvo vielu ķīmiķis, dabaszinātņu maģistrs ķīmijā, iepazīstināja ar savu profesiju un darba pienākumiem  – ražot radioaktīvus izotopus – vielas vēža diagnostikai un ārstēšanai.  Tika demonstrēts, kā ar radioaktīvu izotopu iezīmētas vielas atrod ķermenī vēža šūnas un tās “iezīmē”, tādejādi nosakot precīzu vietu, lai notiktu ārstēšanas process

Meitenes uzzināja arī par karjeras izaugsmes iespējām medicīnas zinātnē, ķīmijas zinātnes nozīmi farmācijas nozarē, kā arī ķīmiķa profesijas saistību ikdienas darbā ar fiziķa, matemātiķa, biologa profesiju.

  

Mobilais planetārijs

2018.gada 4. aprīlī nodarbībā “Mobilais planetārijs” 1. – 6. klašu skolēniem bija iespēja pārliecināties par inženierzinātņu daudzveidību, jo planetārijā tiek izmantotas ciparu tehnoloģijas. Skolēni nodarbībā kosmosu iepazina mūsdienīgā formātā, bija iespēja uzskatāmā, saistošā, vienkāršā un saprotamā formātā ieskatīties astronomijas, bioloģijas un dabaszinātnes pasaulē, iepazīt ar to saistītās profesijas, tajā skaitā arī “kosmiskās” profesijas.

Pēc nodarbības skolēni dzirdēto un redzēto pārrunāja, vadītāji, atbildot uz jautājumiem, vēlreiz “nostiprināja”  visu iegūto informāciju.

 

Nodarbības robotu skolā.

Piektdien, 2018. gada 23. martā, Vaiņodes vidusskolā notika 2. – 4. klašu nodarbības “Robotu skolā” kur uzņēmējs Kaspars Čabs ar savu projektu “AgirVision robotu skola” piedāvāja neparastu veidu, kā bērniem jau sākumskolas vecumā veicināt interesi par inženierzinātnēm un robotiku un ar tām saistītos mācību priekšmetus, kā arī iepazīt un izprast konstruktora, inženiera un dažādu citu eksakto zinātņu darbinieku profesijas.
Nodarbībās skolēni mācījās likt kopā robotus ne tikai pēc instrukcijas, bet darbojās arī praktiski – izgudrojot tos paši, kā arī programmējot robotus pēc saviem uzskatiem. Bērni strādāja gan individuāli, gan nelielās grupās, mācījās sadalīt pienākumus, komunicēt savā starpā, rast radošus uzdevumu risinājumus, veidot reālo objektu un parādību modeļus.
Iegūtās zināšanas neaprobežojās tikai ar vienkāršu konstruktoru uzbūvi, notika arī dažādas STEM orientētas apmācības, sākot ar magnētisma pamatiem, elektrības pamatiem. Bērni uzzināja par konstruktoru un inženieru profesijas daudzveidību, iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē.

 

Mācību ekskursija uz Ziemeļvidzemi un Tartu.

2017.gada 16.un 17. novembrī Vaiņodes vidusskolas 7.un 9.klase devās ekskursijā uz Ziemeļvidzemi un Tartu.

Lai ceļš būtu interesants, gide Santa Avotiņa bija sagatavojusi skolēniem uzdevumus, un viņi iejutās gida profesijā. Nedaudz iepazinušies ar gides sagatavoto materiālu, zēni un meitenes pie mikrofona stāstīja par vietām, kuras redzējām  pa ceļam.

Uzzinājām par Inčukalna gāzes krātuvi, ar ko interesanta Straupe, Ragana, par senāko transporta darbinieku  – “Gaujas plostnieku galvaspilsētu”. Jaunie gidi stāstīja  par Valmieru un Valmiermuižu, Valku un Valgu. Skolēni atzina, ka gida darbs nemaz nav viegls kā liekas, sēžot autobusa sēdeklī. Santa savukārt mācīja skolēniem, kā labāk stāstīt, kā gida runu piemērot dažādai auditorijai.

Vidzemes augstskolā Valmierā iepazināmies, kādas studiju programmas šajā skolā ir vilinošas jaunajiem studentiem.

Ceturtdiena mūs lutināja ar labu laiku, tādēļ devāmies uz Taeveskojas klinti, kur redzami Devona perioda iežu atsegumu  ap 230 miljoni seni veidojumi. Apmeklējām Ledus laikmeta muzeju un 4D kino.

Otrās dienas rīts sākās ar pastaigu pa Tartu. Par pilsētu stāstīja Ilze Saunāja- Varv, kura ir Latviešu biedrības vadītāja Tartu. Bijām arī Tartu universitāti, kurā mācījušies daudzi ievērojami latviešu kultūras un zinātnes darbinieki, bet  AHA zinātnes centrs pārsteidza ar zinātnes atklājumiem.

Garais mājupceļš pagāja pavisam nemanot, jo teiciens, ka latvieši ir dziedātāji,  bija akurāt par mums. Tika sagatavoti priekšnesumi valsts svētku koncertam”, jo tāds piederas, sagaidot valsts dzimšanas dienu. Balsis bija iesildītas un darbi sadalīti, plkst. 18:00, kad iebraucām Rīgā,  koncerts varēja sākties.

Galvaspilsētas noformējums bija izcils un aiz autobusa loga nepārtraukti mainījās, un tas radīja svētku sajūtu.  Koncertu vadīja skolotāja Iveta Mame, svētku uzrunu teica Aija Grēbere,bet par Latvijas valsts dzimšanas dienu tieši 18. novembrī izstāstīja Santa Avotiņa. Pirms muzikālajiem priekšnesumiem koncertā tika pasniegti apbalvojumi par labākā gida titulu, kuru saņēma Gints Greikšis, Daniels Jurjevs, Anna Troika un Linda  Marija  Ribčika.

Koncertā skolēnu izpildījumā skanēja dažādas dziesmas un dzeja. Pēc skolēnu pieprasījuma koncerta noslēgumā  tika dziedāta valsts himna un teikti laba vēlējumi Latvijai dzimšanas dienā.

 

Sagatavoja Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs un karjeras konsultante Māra Tamuža. 

Informācija papildināta 2018.g. 8.jūnijā.

 

 

Vaiņodes novada pašvaldība kā projekta partneris piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Sadarbības līgums par projekta īstenošanu starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Vaiņodes novada pašvaldību noslēgts 2017. gada 15. martā.

Projekta specifiskais mērķis ir “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

Projekta ietvaros noslēgts līgums ar karjeras konsultanti Māru Tamužu, kura pienākumus pilda Vaiņodes vidusskolā (Izmēģinājumskola) un Vaiņodes internātpamatskolā (Projektā neiesaistītā skola). Atbilstoši Sadarbības līguma grozījumiem (18.10.2017.), Vaiņodes vidusskolā projektā  ir iesaistīti 239 skolēni, bet Vaiņodes internātpamatskolā 26 skolēni.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja mācību ekskursiju ietvaros apmeklēt dažādas iestādes un ražotnes, lai iepazītos ar profesijām, kā arī uzaicināt dažādu profesiju pārstāvjus pie sevis skolā, lai noklausītos viņu stāstījumus par dažādām profesijām.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2017. gada 29. novembris
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Guna un Judīte
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: