Komunālā nodaļa.

Vadītājs: Edgars Auders
Vietnieks: Gatis Kauliņš
Tālrunis: +371 2 6325657
Grāmatvede: Santa Kandere
Lietvede: 
Tālrunis: +371 6 34 64974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv

Komunālās nodaļas nolikums

Komunālā nodaļa informē:
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Visus maksājumus, kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem,
pieņem līdz plkst. 16.00
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības ielā 17.

Aicinām Vaiņodes novada iedzīvotājus atsaukties uz
Vaiņodes novada komunālās nodaļas lūgumu,
sniegt sev vēlamo rēķinu saņemšanas veidu
(komunālajā nodaļā Brīvības ielā 17, vai norādot savu e-pasta adresi),
lai turpmāk veicinātu saziņu starp komunālo pakalpojuma sniedzēju un iedzīvotājiem.

Paldies par iedzīvotāju sapratni, atsaucību un godprātīgi laikā nomaksātiem komunālo pakalpojumu rēķiniem.

Pielikumā anketa par ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinu saņemšanu (.doc)