Vaiņodes mūzikas skola

20180517-105330
  • Tirgoņu iela 21a
    Vaiņode, LV-3435
  • Tālr.: +371 63464888
    Mob. t.: +371 26046101
  • E-pasts: vainodes.ms@vainode.lv
  • Skolas direktore – Gunita Riežniece

Vaiņodes Mūzikas skolas pasākumi


🔔 🔔 🔔

Vaiņodes Mūzikas skola dibināta kā Priekules mūzikas skolas filiāle 1998. gadā. Skolas darbības uzsākšanai Vaiņodes pagasta padome piešķīra neizmantoto bijušās padomju saimniecības kantora ēku. Vasarā ar pagasta priekšsēdētāja V. Jansona atbalstu un vietējiem resursiem tiek uzsākts ēkas atjaunošanas darbs.

Priekules mūzikas skolas direktors Kārlis Klucis Vaiņodes filiāles vadītāja pienākumus uztic Reinim Ulbertam.

Skola savas durvis pirmajiem 55 audzēkņiem vēra 4. septembrī. Darbu uzsāk 8 pedagogi.

No 2002. gada 1. marta filiāles darbu turpina Miranda Ulberte.

2003. gada 4. februārī Vaiņodes pagasta padome pieņem lēmumu par patstāvīgas Vaiņodes mūzikas skolas statusa iegūšanu.

 Vaiņodes Mūzikas skola kā patstāvīga profesionālās izglītības mācību iestāde saņem reģistrācijas apliecību 2003. gada 21. martā.

Skola saviem spēkiem iestudējusi divas Liepājas komponista A. Eniņa muzikālās pasakas – „Pūcītes ziemassvētki”, kura ierakstīta audiokasetē un „Eža Pukšķa zelta zābaciņi”, kura tikusi izrādīta arī uz Liepājas teātra skatuves , kā arī ierakstīta CD.

2005. gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalsta projektu „Jauna koncertflīģeļa iegāde”. Kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek iegādāts jauns koncertflīģelis PETROF. 2006. gada 28 aprīlī skolā tiek organizēti „Flīģeļa ieskaņas svētki”, kur jauno instrumentu ieskandina komponists un pianists Pēteris Plakidis un vijolnieks Dzintars Beitāns.

Ar pašvaldības atbalstu skola pakāpeniski iegādājas jaunus mūzikas instrumentus. Katru gadu plānveidīgi tiek atjaunotas mācību telpas un iegādāts jauns inventārs.

Ar pašvaldības un Zviedru organizācijas “Letlands Venner” atbalstu esam 3 reizes devušies koncertceļojumā uz Zviedriju.

Ar skaistiem koncertiem tika atzīmēti skolas 10, 15 un 20 gadu jubilejas.

2003. gada pavasarī  tika svinēts 1. izlaidums un izsniegtas pirmās 4 apliecības par profesionālās ievirzes izglītību.

Šajos 20 gados skolu pabeiguši – 99  audzēkņi.

Vidējo profesionālo izglītību mūzikā tālāk izvēlējušies 9 no skolas beidzējiem. Augstāko izglītību mūzikā ieguvuši 5 audzēkņi.

Vaiņodes Mūzikas skolas nākošā  akreditācija notiks 2019./2020. mācību gadā!

Skola piedāvā profesionālās ievirzes izglītības mācību procesu, lai saglabātu sava novada mūzikas kultūras garīgās vērtības un piedāvā vaiņodniekiem ne ar ko neaizstājamu iespēju – caur mūzikas apmācības procesu daudzkrāsaināk ieraudzīt dzīves vērtību, kā virsvērtību iegūstot spēju mērķtiecīgi organizēt savu dzīvi, lai kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības daļu.


🔔 🔔 🔔


Skolā tiek īstenotas 8 licencētas programmas:

„Taustiņinstrumentu spēle”  (2671)


🎹 🎹 🎹

Klavierspēle.
Programmā strādā skolotāji – I. Venena, G. Venens, T.Juškina
(2713, 0925, 2712)


🎶 🎶 🎶

Akordeona spēle.
Programmā strādā skolotāja – D. Stekjāne (2728).

D. Stekjāne

🎻 🎻 🎻

„Stīgu instrumentu spēle”

Vijoles spēle.
Programmā strādā  skolotāja – D. Bērzniece (0933)

D. Bērzniece

🎸 🎸 🎸

Ģitāras spēle.
Programmā strādā  skolotājs – T. Bokums (9211)

T. Bokums

🎷 🎷 🎷

„Pūšamo instrumentu spēle”

Flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle.
Programmā strādā  skolotāja – I. Rozentāle 2733

I. Rozentāle

🎵 🎵 🎵

„Vokālā mūzika”

Kora klase.
Programmā strādā skolotājas – B. Leite, G. Riežniece M. Ulberte
(2725, 0650, 2752)


🎼 🎼 🎼

Teorētiskos mācību priekšmetus skolā māca skolotājas
B. Leite, I.Tiesnese, S.Puķīte (0566)

B. Leite, I.Tiesnese, S.Puķīte

Skola piedāvā 4 interešu izglītības programmas.

  • Programma „Māksla” tiek īstenota no 2010. gada.

Programmā strādā divas skolotājas Inese Pāvila  un Ilze Elizabete Rasa (0913, 0948).

  • 2011. gadā savu darbību uzsāk vokāli instrumentālā grupa.

2018.gadā  skolotājs Toms Bokums izveido grupu “Ārpus zonas”, (0102, 0771)

No 2012. gada G. Riežnieces vadībā skolā darbojas
„Bērnu vokālā studija” (0370).
Skolā var apgūt arī “Kokles spēli”, skolotāja Gunita Riežniece (0136).

Aktivitātes!

Sasniegumi

Nolikums par mācību maksu (.doc)

2016.gada 1.septembris mūzikas skolā