Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Ceriņu ielas rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības ēku tehniskās dokumentācijas un energoauditu izstrāde atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Posted in Beigušies iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam

Posted in Beigušies iepirkumi

IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Teātra ielas rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Speciālā ugunsdzēsības automobīļa iegāde

26 Comments
Posted in Diskusijas Jaunumi
Sticky Post

Vispārēja diskusija

Posted in Sports

Darts

Posted in Sports

Svarcelšana

Posted in Sports

Futbols

Posted in Sports

Basketbols

Posted in Projekti

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde