Posted in Rezultātu paziņojumi

Atklāts konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas ēkās”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Iepirkuma ar identifikācijas Nr. VND-2013/1/KF rezultātu paziņojums.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā

Posted in Beigušies iepirkumi

“Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas pirmā un trešā kārta.”

Posted in Beigušies iepirkumi

“Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas pirmā un trešā kārta.”

Posted in Beigušies iepirkumi

“Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas pirmā un trešā kārta.”

Posted in Beigušies iepirkumi

Slēgts konkurss! „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas ēkās”.

Posted in Galerija

Mazā kavalērija.

Posted in Beigušies iepirkumi

„Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē.”

Posted in Beigušies iepirkumi

“Lietota mikroautobusa iegāde Vaiņodes internātpamatskolas vajadzībām”

Posted in Beigušies iepirkumi

“Lietota mikroautobusa iegāde Vaiņodes internātpamatskolas vajadzībām”

Posted in Beigušies iepirkumi

“Lietota mikroautobusa iegāde Vaiņodes internātpamatskolas vajadzībām”

Posted in Projekti

Noslēdzies projekts „Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”.

Posted in Projekti

Noslēdzies projekts „Speciālistu piesaiste Vaiņodes novada pašvaldībai”.

Posted in Galerija

Policijas diena Vaiņodes novada mācību iestādēs.

Posted in Galerija

Olimpiskā diena Vaiņodes vidusskolā.

Posted in Beigušies iepirkumi

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ „VAIŅODES TAUTAS TĒRPU IZGATAVOŠANA”

Posted in Galerija

Vasarītis 2012. (Bildes)

Posted in Bez tēmas

Gaismas Svētki – 7 (Bildes) Papildināts.

Posted in Galerija

Vaiņodes novada sporta diena 2012 (bildes)