Posted in Bez tēmas

Bērnu svētki-2014.

Posted in Bez tēmas

2. Grobiņas salmu figūru festivāls.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām.

Posted in Bez tēmas

Lieldienas pie Ričarda.

Posted in Bez tēmas

Pavasara gadatirgus – 2014.

Posted in Bez tēmas

BEZ REZULTĀTIEM. Vaiņodes novada dome izsludina ATKĀRTOTU (trešo) Vaiņodes pašvaldības nekustamā īpašuma „Raiņa iela 51” un tam piekrītošās zemes 0,07 ha platībā ēkas uzturēšanai, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Posted in Bez tēmas Notikumi

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde

Posted in Bez tēmas

Mednieku klubs “Embūte”

Posted in Bez tēmas

2014. gads bildēs.

Posted in Bez tēmas

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Posted in Beigušies iepirkumi

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Posted in Bez tēmas Notikumi

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome īstenojusi KPFI projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”.

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. VND-2014/3/KPFI

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”. VND-2014/4/KPFI

Posted in Bez tēmas

Ziemassvētki 2013.

Posted in Bez tēmas

Krāsainie sapnīši.