Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Datortehnikas iegāde Vaiņodes vidusskolas vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

Ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas daļēja rekonstrukcija un labiekārtošana

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēku renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, zaļā iepirkuma prasībām un atbilstoši projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās – 2. Kārta

Posted in Beigušies iepirkumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Vaiņodes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Elkuzemes dīķa rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Vībiņu parka labiekārtošana Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Ceriņu ielas rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības ēku tehniskās dokumentācijas un energoauditu izstrāde atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Posted in Beigušies iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam