Posted in Jaunumi

Notikusi ceturtā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par tēmu “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz Vaiņodes neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām ar adresi Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4246 001 003, 127.2 m2 platībā

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz Vaiņodes Kultūras nama neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām ar adresi Tirgoņu iela 23 Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4248 001, 14.9 m2

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz Vaiņodes Kultūras nama neapdzīvojamo telpu – ēdnīcas, nomas tiesībām ar adresi Tirgoņu iela 23 Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4248 002, 81.8 m2 platībā.

Posted in Jaunumi

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru. Darba vieta Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads. (profesijas kods 3412 03). 1 vakance.

Posted in Jaunumi

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku Grobiņas pilsētā. Darba vieta Lielā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā. (2 vakances) un Kalvenes, Kazdangas pagastos. Darba vieta Kazdangas pagasta pārvalde, Pils gatve 2-1, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads. Darba vieta (1 vakance) (profesijas kodi 2635 01; 2635 02).

Posted in Jaunumi

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālos darbiniekus darbam ar ģimeni un bērniem Aizputes pilsētā. Darba vieta Atmodas iela 17, Aizpute, Dienvidkurzemes novads (profesijas kods 2635 03).

Posted in Jaunumi

Aktuāla informācija mazajiem ražotājiem un lauku saimniecībām

Posted in Jaunumi

VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

Posted in Jaunumi

Aizritējusi diskusija par sociālās aizsardzības jautājumiem

Posted in Jaunumi Vaiņode

Izmaiņas Vaiņodes pagasta pārvaldes darba laikos

Posted in Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes avīze turpmāk visās pastkastēs

Posted in Jaunumi

Pēc pensijas nav jādodas uz pasta nodaļu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iespējams pieteikt tās piegādi mājās

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Trīs vakances Dienvidkurzemes novadā

Posted in Dienvidkurzemes novads Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamajos gados.

Posted in Jaunumi

Paziņojums par dabas lieguma “Ķirbas purvs”dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Posted in Jaunumi

Adventes laikā atcerieties par drošību!

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Notikusi pirmā sabiedriskā apspriešana par tēmu “Dzīves vide un Daba”

Posted in Jaunumi

Ir iznācis Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” 5. numurs

Posted in Dienvidkurzemes novads

Priekules vidusskola aicina savam kolektīvam pievienoties krievu valodas skolotāju 7.-12.klasēs uz nenoteiktu laiku no 2022.gada 3. janvāra