Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi
Sticky Post

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Elkoņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 900 0236

Posted in Aktīvās izsoles Jaunumi
Sticky Post

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Raiņa iela 62-5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 900 0220

Posted in Izglītība Jaunumi
Sticky Post

“Draugi, kravājiet skolas somas”…

Posted in Pasākumi

8.septembrī plkst 9.00 Vaiņodes k/n jautra izrāde bērniem “Māja zem varavīksnes”

Posted in Pasākumi

13.septembrī plkst 14.00 Volzbaha kalnā folkloras un seno cīņu grupa Vilkači

Posted in Jaunumi Pasākumi
Sticky Post

Pasākumu plāns septembrī

Posted in Sports Tūrisms

102 km apkārt Vaiņodes novadam – 1.posms 9.septembrī

Posted in Izglītība Jaunumi
Sticky Post

Mācības pieaugušajiem

Posted in Bez tēmas
Sticky Post

Bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas būs pieejamas arī turpmāk

Posted in Izglītība

Pirms mācību gada sākuma pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus

Posted in Tūrisms

“Ceļojums pa Latvijas robežu zirga mugurā”

Posted in Izglītība

Vaiņodes Mūzikas skola uzsāk jauno mācību gadu 1. septembrī plkst. 15.00

Posted in Jaunumi
Sticky Post

Atpūsties velo izbraucienā

Posted in Jaunumi Vaiņode
Sticky Post

Vaiņodes novada pašvaldības iedzīvotāju zināšanai

Posted in Sports

4.septembrī Vaiņodes stadionā 5.posms strītbolā

Posted in Sports

5.septembrī 3.posms Vaiņodes nov. čempionātā pludmales volejbolā

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Asfaltbetona seguma Virsmas apstrāde Raiņa ielā Vaiņodē” (iepirkuma identifikācijas numurs VND 2020/7) CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233142-6 (ceļu remontdarbi).

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskolā 2020./2021. mācību gada sākums 1. septembrī plkst. 9.00

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskola 2020./ 2021. gada mācību procesu organizē pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā “A” modeļa

Posted in Sports

Papildināts ar attēliem. Vaiņodes novada sporta svētki 2020