Posted in Jaunumi

Atpūsties velo izbraucienā

Posted in Jaunumi Vaiņode

Vaiņodes novada pašvaldības iedzīvotāju zināšanai

Posted in Sports

4.septembrī Vaiņodes stadionā 5.posms strītbolā

Posted in Sports

5.septembrī 3.posms Vaiņodes nov. čempionātā pludmales volejbolā

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Asfaltbetona seguma Virsmas apstrāde Raiņa ielā Vaiņodē” (iepirkuma identifikācijas numurs VND 2020/7) CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233142-6 (ceļu remontdarbi).

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskolā 2020./2021. mācību gada sākums 1. septembrī plkst. 9.00

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskola 2020./ 2021. gada mācību procesu organizē pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā “A” modeļa

Posted in Sports

Papildināts ar attēliem. Vaiņodes novada sporta svētki 2020

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Kurināmā piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. VND 2020/6 CPV iepirkumu klasifikatora kods: 09111400-4 (Koksnes kurināmais).

Posted in Izglītība

Vaiņodes Mūzikas skola 31.augustā klātienē uzņem audzēkņus

Posted in Izglītība

Cien. Vecāki! 1.septembrī no plkst. 7:30 pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” bērni tiek gaidīti savās grupiņās.

Posted in Tūrisms

Vaiņodes novada senlietu krātuve vairs neatrodas dzelzceļa stacijas ēkā.

Posted in Sports Tūrisms

26.augustā atpūtas velo-brauciens kopā ar ģimeni un draugiem

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskolas ESCAPE ROOM – ESCAPE BUNKER 2050

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kazbara dīķis”, kad. Nr. 6492 004 0156, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 8.69 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Dīķu iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0153 sastāv no 1 stāvu četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.103 ha.

Posted in Kurzeme visiem

Usmā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes un infrastruktūras tapšanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā

Posted in Jaunumi Sports Tūrisms

Eiropas Sporta nedēļā no 23. līdz 30. septembrim: bezmaksas sportošanas iespējas visā Latvijā

Posted in Bez tēmas

Iedzīvotājus aicina pieteikties biznesa ideju konkursam “Ideju kauss”

Posted in Tūrisms

“Tiekamies Tukumā” koncertos, gaisa balonu festivālā Kandavā un Šlokenbekas muižas svētkos!