Posted in Bez tēmas

Jāņu ieskaņas pasākums Vaiņodē (Foto: J.Vecbrālis).

Posted in Bez tēmas

Jāņu ieskaņas pasākums Vībiņos.

Posted in Bez tēmas

Jāņu ieskaņas pasākums Augustē.

Posted in Bez tēmas

Vaiņodes novada Jauktais koris, “DZIEDĀŠANAS SVĒTKIEM – 150” Dikļos.

Kocēnu novada foto. Liels paldies fotogrāfam Antim Lūsam.

Posted in Bez tēmas

“Cālis 2014”

Posted in Bez tēmas

Bērnu svētki-2014.

Posted in Bez tēmas

2. Grobiņas salmu figūru festivāls.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām.

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”. (Identifiācijas Nr. VND-2014/5) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777, Alīses iela 3, Rīga, LV 1046 Līgumcena: EUR

Posted in Bez tēmas

Lieldienas pie Ričarda.

Posted in Bez tēmas

Pavasara gadatirgus – 2014.

Foto: M.Fricsons Foto: J.Vecbrālis, m.lapa: www.netjan.lv

Posted in Bez tēmas

BEZ REZULTĀTIEM. Vaiņodes novada dome izsludina ATKĀRTOTU (trešo) Vaiņodes pašvaldības nekustamā īpašuma „Raiņa iela 51” un tam piekrītošās zemes 0,07 ha platībā ēkas uzturēšanai, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts ir vienstāvu māja ar jumta izbūvi dzīvošanai, kas sastāv no četriem vienistabas un diviem divistabu dzīvokļiem ar kopējo platību 254,9 kv/m. Objekta izsoles sākumcena – EUR 2003,40 (divi tūkstoši trīs euro četrdesmit centi) jeb LVL 1408,- Ls Izsole notiek 2014.

Posted in Bez tēmas Notikumi

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde

  Plkst. 9:00 Vaiņodes novada domē .

Posted in Bez tēmas

Mednieku klubs “Embūte”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Tiesiskā forma: Biedrība Reģistrācijas datums: 14.03.1997 Pārreģistrācijas datums: 20.09.2005 Reģistrācijas numurs: 40008018439 Juridiskā adrese: Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, “Vībiņi”, Kalnu iela 1-6, LV-3436

Posted in Bez tēmas

2014. gads bildēs.

Vaiņodes novada gada noslēguma pasākums bildēs. (Foto: Inga Ezeriete) “Jauno futbolistu Ziemassvētku koptreniņš”. (Foto: Sabīne Brante) TV viedspēles “Ciemos” aizkadra foto Vaiņodē. Rudens karnevāls “Ciemos pie burkāna”. (Foto: Laura Strēle) Vaiņodes tradīciju

Posted in Bez tēmas

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Posted in Beigušies iepirkumi

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”.

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām” ID. Nr.VND-2014/5. Vērtēšanas kritērijs,- piedāvājums par viszemāko cenu. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 17. aprīļa plkst 11.00 Vaiņodes novada

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. (Identifiācijas Nr. VND-2014/3/KPFI) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Liepājas celtnieks”, reģ.Nr.42103042443,

Posted in Bez tēmas Notikumi

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

  Plkst. 16:00 Vaiņodes novada domē. .

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome īstenojusi KPFI projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Atbilstoši Vaiņodes novada domes, SIA „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 16. decembrī noslēgtajam līgumam par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Posted in Rezultātu paziņojumi

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”. (Identifiācijas Nr. VND-2014/4/KPFI) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Āboltiņa būvuzņēmums „AG””,