Posted in Sports

Futbols

Vaiņodes bērniem tiek dota iespēja apmeklēt futbola treniņus. Treniņos bērni apgūst dažādas futbola pamatprasmes, kuras noder arī ārpus futbola treniņiem, tiek disciplinēti, rosināti mācīties un pats galvenais – bērni ir kustībā un attīsta savu ķermeni. Treniņi ziemas

Posted in Sports

Basketbols

Ielu basketbola 2014. gada čempionāta 3.posms. Trešajā ielu basketbola čempionāta posmā startēja piecas komandas. Kuras noskaidroja uzvarētāju viena apļa turnīrā. 1. „Trīs sekundes” komandā spēlēja Artūrs Auders, Mārtiņš Megnis, Gatis Taujēns 2. „Keps Olini” komandā

Posted in Projekti

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Vaiņodes novada dome apgūst Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) līdzekļus. Projekti tiek realizēti Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam aktivitātes “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projektu ieviešanu un kontroli

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Vaiņodes novada dome 2010.gada 21. decembrī ir noslēgtusi vienošanās līgumu Nr. 1DP/1.5.3.2.10/APIA/VRAA/023/001 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes

Posted in Projekti

Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.

2014. gada 28. oktobrī noslēdzās projekta “Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” (Nr. 3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017) realizācija. Projekts aizsākās 2008. gadā. Projekta ietvaros 2010. gadā ekspluatācijā nodeva

Posted in Projekti

Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services for life and enviroment safety / 1 FIRETEAM

Vaiņodes novada dome ir realizējusi Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu. 2009. gada 21. janvārī tika noslēgta partnerības vienošanās ar vadošo partneri- Skuodas rajona pašvaldību par partnerību projektā „Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services

Posted in Projekti

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes vidusskolā ir realizēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā”. Projekta ietvaros tika modernizēti fizikas, ķīmijas un matemātikas kabineti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 98 392

Posted in Kultūra

Vaiņodes bibliotēka

Bibliotēkas ziņas Pirmās ziņas par Vaiņodes pagasta bibliotēku ir no 1906. gada, kad  nodibināta “Bātes – Vaiņodes bibliotēkas biedrība”, kurai bijusi sava bibliotēka. Vadītāja: Lienīte Rozenbaha Tālrunis: 63464243 E-pasts:  vainodebiblio@inbox.lv Darba

Posted in Galerija

Vēstures bildes

Vēsturiskais Vaiņodes centrs. Bātes (Bātas) baznīca. Dirižabļi Vaiņodē.