Posted in Beigušies iepirkumi

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Vaiņodes novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, Latvija, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes

Posted in Beigušies iepirkumi

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Vaiņodes novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, Latvija, izsludina iepirkuma procedūru būvniecības pakalpojumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.”. Identifikācijas Nr. VND/2012/3/KPFI Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Datortehnikas iegāde Vaiņodes vidusskolas vajadzībām

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu „Datortehnikas iegāde Vaiņodes vidusskolas vajadzībām”. Identifikācijas Nr. VND-2012/2 Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 12. martam, plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi

Ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem

Beidzies bez rezultātiem! Izdarīti grozījumi būvdarbu apjomos. 25.08.2011.Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem.”. Identifikācijas Nr. VND/2011/7/KPFI Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 19.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas daļēja rekonstrukcija un labiekārtošana

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Stadiona teritorijas daļēja rekonstrukcija un labiekārtošana”. Identifikācijas Nr. VND/2011/6/ELFEA Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 29. augustam plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēku renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, zaļā iepirkuma prasībām un atbilstoši projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās – 2. Kārta

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēku renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, zaļā iepirkuma prasībām un atbilstoši projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Vaiņodes novada

Posted in Beigušies iepirkumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Vaiņodes internātpamatskola izsludina cenu aptauju “Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolai.”. Piedāvājumus var iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.16:00 uz e-pastu visk@inbox.lv vai faksu 63484917. Sīkāka informācija pa tālr.63484918, 29425889.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Vaiņodes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Vaiņodes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde”. Identifikācijas Nr. VND-2011/02/ESF Piedāvājumus var iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Elkuzemes dīķa rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Elkuzemes dīķa rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/13/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 06.01.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,

Posted in Beigušies iepirkumi

Vībiņu parka labiekārtošana Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Vībiņu parka labiekārtošana Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā”. Identifikācijas Nr. VND-2010/12/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 03.01.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana”. Identifikācijas Nr. VND-2010/11/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 20.12.2010. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem”. Identifikācijas Nr. VND-2010/10 Piedāvājumus var iesniegt līdz 25.10.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Ceriņu ielas rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Ceriņu ielas rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/9/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 20.09.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei”. Identifikācijas Nr. VND-2010/8 Piedāvājumus var iesniegt līdz 13.09.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības ēku tehniskās dokumentācijas un energoauditu izstrāde atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKU TEHNISKĀS DOKUMENTĀCJAS UN ENERGOAUDITU IZSTRĀDE ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM UN IZMANTOJOT VIDEI DRAUDZĪGUS BŪVNIECĪBAS MATERIĀLUS UN

Posted in Beigušies iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija” (VND-2010/4/ELFLA), ir atzinusi un noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Astros LTD”, reģistrācijas Nr. 41203024479 , Ķelšu iela 15,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija

Beidzies bez rezultātiem. Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/5 Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 26. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/4/ELFLA. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 12. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa

Posted in Beigušies iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām” (VND-2010/3), ir atzinusi un tiesības slēgt līgumu piešķir SAS “MALVIGA”, juridiskās personas kods 2249 42030, Justininkiu gatve 146-55,