Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/4/ELFLA. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 12. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa

Posted in Beigušies iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām” (VND-2010/3), ir atzinusi un tiesības slēgt līgumu piešķir SAS “MALVIGA”, juridiskās personas kods 2249 42030, Justininkiu gatve 146-55,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām”. Identifikācijas Nr. VND-2010/3. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 13. maijam plkst. 12.00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a,

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam” (identifikācijas Nr. VND-2010/2). Iepirkums izsludināts no 2010.gada 5. februāra līdz 2010.gada 15. martam plkst. 12.00. Piedāvājumus iesniegt

Posted in Beigušies iepirkumi

IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā” (identifikācijas Nr. VND-2010/1-ESF). Paredzamā līgumcena 14 000 LVL Iepirkums izsludināts no 2010.gada 22.janvāra līdz 2010.gada 08. februārim plkst. 12.00. Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes novada

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. VND-2009/4/ELFLA). Paredzamā līgumcena 40 000 LVL Iepirkums izsludināts no 2009.gada 28.decembra līdz 2010.gada 15.janvārim plkst. 12.00. Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Teātra ielas rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam “Teātra ielas rekonstrukcija”, ID Nr. VND-2009/3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2009. gada 16. novembris. Nolikumu bez maksas var saņemt Vaiņodes novada domē katru darba dienu no plkst. 9.00- 16.00 Ievietošanas

Posted in Beigušies iepirkumi

Speciālā ugunsdzēsības automobīļa iegāde

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā “Speciālā ugunsdzēsības automobīļa iegāde” (VND-2009/1) Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros, ir atzinusi un tiesības slēgt līgumu piešķir SAS “Iskada”, juridiskās personas kods 2260

26 Comments
Posted in Diskusijas Jaunumi
Sticky Post

Vispārēja diskusija

Šeit varat izteikties par jebko, kas saistīts ar Vaiņodes novadu.

Posted in Sports

Darts

Sasniegumi, notikumi:

Posted in Sports

Svarcelšana

Sasniegumi, notikumi: 24.-25.septembrī Dobelē, trīs mūsu novada spēka vīri Valentīns Peleckis, Ragimants Peleckis un Andris Grēbers, piedalījās 2011.gada WPC atklātajā Baltijas valstu čempionātā spēka trīscīņā un svara stieņa spiešanā guļus. Regimants un Valentīns

Posted in Sports

Futbols

Vaiņodes bērniem tiek dota iespēja apmeklēt futbola treniņus. Treniņos bērni apgūst dažādas futbola pamatprasmes, kuras noder arī ārpus futbola treniņiem, tiek disciplinēti, rosināti mācīties un pats galvenais – bērni ir kustībā un attīsta savu ķermeni. Treniņi ziemas

Posted in Sports

Basketbols

Ielu basketbola 2014. gada čempionāta 3.posms. Trešajā ielu basketbola čempionāta posmā startēja piecas komandas. Kuras noskaidroja uzvarētāju viena apļa turnīrā. 1. „Trīs sekundes” komandā spēlēja Artūrs Auders, Mārtiņš Megnis, Gatis Taujēns 2. „Keps Olini” komandā

Posted in Projekti

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Vaiņodes novada dome apgūst Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) līdzekļus. Projekti tiek realizēti Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam aktivitātes “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projektu ieviešanu un kontroli

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Vaiņodes novada dome 2010.gada 21. decembrī ir noslēgtusi vienošanās līgumu Nr. 1DP/1.5.3.2.10/APIA/VRAA/023/001 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes

Posted in Projekti

Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.

2014. gada 28. oktobrī noslēdzās projekta “Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” (Nr. 3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017) realizācija. Projekts aizsākās 2008. gadā. Projekta ietvaros 2010. gadā ekspluatācijā nodeva

Posted in Projekti

Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services for life and enviroment safety / 1 FIRETEAM

Vaiņodes novada dome ir realizējusi Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu. 2009. gada 21. janvārī tika noslēgta partnerības vienošanās ar vadošo partneri- Skuodas rajona pašvaldību par partnerību projektā „Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services

Posted in Projekti

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes vidusskolā ir realizēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā”. Projekta ietvaros tika modernizēti fizikas, ķīmijas un matemātikas kabineti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 98 392

Posted in Kultūra

Vaiņodes bibliotēka

Bibliotēkas ziņas Pirmās ziņas par Vaiņodes pagasta bibliotēku ir no 1906. gada, kad  nodibināta “Bātes – Vaiņodes bibliotēkas biedrība”, kurai bijusi sava bibliotēka. Vadītāja: Lienīte Rozenbaha Tālrunis: 63464243 E-pasts:  vainodebiblio@inbox.lv Darba

Posted in Galerija

Vēstures bildes

Vēsturiskais Vaiņodes centrs. Bātes (Bātas) baznīca. Dirižabļi Vaiņodē.