Posted in Galerija

Vaiņodes novada sporta diena 2012 (bildes)

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu

“Papildus darbi pašvaldības ēku renovācijā atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Identifikācijas Nr. VND/2012/8/KPFI Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 3. septembrim plkst. 11:00,

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā

„Apmācību nodrošināšana un pētījuma veikšana projekta „Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros”

Posted in Beigušies iepirkumi

Cenu aptauja pārtikas produktu piegādei Vaiņodes internātpamatskolai

2012/13 mācību gadam Cenu piedāvājumu iesniegt līdz 11.09.2012. Sīkāka informācija pa tālr. 63484918, 29425889

Posted in Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”

Posted in Kultūra

Senlietu krātuve.

Posted in Bez tēmas

“4U” pasākumi bildēs

Projekta “Jaunieši var” ietvaros pie Mums viesojās Liepājas jaunatnes centra direktors Pāvels Jurs, kas jauniešiem palīdzēja apsvērt savas vajadzības un saskatīt savas iespējas novada mērogā. Projekta “Jaunieši var” ietvaros, notika tikšanās ar novada

Posted in Projekti

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās

Šā gada 29. novembrī ar pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanu beidzās projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās” Nr. KPFI-7/70 realizācija. Vienošanās, kas noslēgta starp Vaiņodes novada domi, Vides

Posted in Bez tēmas

Handbols bildēs

.

Posted in Izglītība

Vaiņodes mūzikas skola piedāvā:

Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu – Taustiņinstrumentu spēle                 Pedagogi – Inga Almane, Inguna Venena, Selga Puķīte, Anita Stirna.   Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu – Stīgu

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Biedrība “4U”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Reģistrācijas datums: 06.02.2009 Reģistrācijas numurs: 40008136261 Juridiskā adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Avotu iela 4 , LV-3435 Tālrunis: Vadītāja – Ivita Budrecka, 26836529 E-pasts:

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes invalīdu biedrība “Una”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Reģistrācijas datums: 21.07.1999 Ierakstīts reģistrā: 24.04.2006 Reģistrācijas numurs: 40008042657 Juridiskā adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Kalna iela 11 , LV-3435 Tālrunis: Una Permina – 29838425 Darbības

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes pensionāru apvienība

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Reģistrācijas datums: 06.01.2009 Reģistrācijas numurs: 40008135247 Juridiskā adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 4 , LV-3435 Darbības mērķi: Aizstāvēt pensionāru ekonomiskās tiesības un intereses; Veicināt

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes novada iniciatīvas grupa

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Reģistrācijas datums: 18.01.2010 Reģistrācijas numurs: 40008152533 Juridiskā adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 23A , LV-3435 Tālrunis: Inese Freiberga – 63484912, 29196937 E-pasts: vnigrupa@inbox.lv Konta

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes makšķernieku biedrība.

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Reģistrācijas datums: 06.11.2006 Reģistrācijas numurs: 40008108056 Juridiskā adrese: Tālrunis: Darbības mērķi: Zivju resursu aizsardzība, atjaunošana un racionālas izmantošanas pārraudzīšana Vaiņodes pagasta

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Mednieku sporta klubs “Vaiņode”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs Reģistrācijas datums: 11.03.1997 Ierakstīts reģistrā: 20.09.2005 Reģistrācijas numurs: 40008018443 Juridiskā adrese: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 18A-9 , LV-3435 Darbības mērķi: Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas,

Posted in Kultūra

Vaiņodes kultūras nams

Adrese: Tirgoņu 23, Vaiņode, Vaiņodes novads, LV-3435 Metodiķe: Daiga Tihomirova Mob.tālr.: +371 Tālr.: +371 6 34 64171 E-pasts: kulturasnams@vainode.lv Kultūras nama nolikums (.pdf) Vaiņodes kultūras nams ir būvēts no 1950 – 1954. gadam kā padomju saimniecības

Posted in Kultūra

Embūtes pagasta bibliotēka

Uzvaras iela 6, Embūtes pagasts, “Vībiņi”, Vaiņodes novads, LV-3436 Vadītāja: Indra Fjodorova Tālr. +371 2 8348289 E-pasts: embutes.b@vainode.lv (lūdzam izmantot šo e-pastu!) intresiite@inbox.lv Pēc 2008.gadā apkopotiem novadpētniecības materiāliem, bibliotēka

Posted in Beigušies iepirkumi

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Vaiņodes novada dome (reģ. nr. 90000059071 Raiņa iela 23a, Vaiņodē, LV-3435), paziņo, ka projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā”, nr. 3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017 ietvaros rīkotajā iepirkuma procedūrā

Posted in Beigušies iepirkumi

Apmācību nodrošināšana un pētījuma veikšana projekta „Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “„Apmācību nodrošināšana un pētījuma veikšana projekta „Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības