Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas daļēja rekonstrukcija un labiekārtošana

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Stadiona teritorijas daļēja rekonstrukcija un labiekārtošana”. Identifikācijas Nr. VND/2011/6/ELFEA Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 29. augustam plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēku renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, zaļā iepirkuma prasībām un atbilstoši projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās – 2. Kārta

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēku renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, zaļā iepirkuma prasībām un atbilstoši projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Vaiņodes novada

Posted in Beigušies iepirkumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Vaiņodes internātpamatskola izsludina cenu aptauju “Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolai.”. Piedāvājumus var iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.16:00 uz e-pastu visk@inbox.lv vai faksu 63484917. Sīkāka informācija pa tālr.63484918, 29425889.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Vaiņodes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Vaiņodes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde”. Identifikācijas Nr. VND-2011/02/ESF Piedāvājumus var iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Elkuzemes dīķa rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Elkuzemes dīķa rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/13/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 06.01.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,

Posted in Beigušies iepirkumi

Vībiņu parka labiekārtošana Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Vībiņu parka labiekārtošana Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā”. Identifikācijas Nr. VND-2010/12/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 03.01.2011. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana”. Identifikācijas Nr. VND-2010/11/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 20.12.2010. plkst.11:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu “Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem”. Identifikācijas Nr. VND-2010/10 Piedāvājumus var iesniegt līdz 25.10.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Ceriņu ielas rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Ceriņu ielas rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/9/ELFLA Piedāvājumus var iesniegt līdz 20.09.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei”. Identifikācijas Nr. VND-2010/8 Piedāvājumus var iesniegt līdz 13.09.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības ēku tehniskās dokumentācijas un energoauditu izstrāde atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKU TEHNISKĀS DOKUMENTĀCJAS UN ENERGOAUDITU IZSTRĀDE ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM UN IZMANTOJOT VIDEI DRAUDZĪGUS BŪVNIECĪBAS MATERIĀLUS UN

Posted in Beigušies iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija” (VND-2010/4/ELFLA), ir atzinusi un noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Astros LTD”, reģistrācijas Nr. 41203024479 , Ķelšu iela 15,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija

Beidzies bez rezultātiem. Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/5 Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 26. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija”. Identifikācijas Nr. VND-2010/4/ELFLA. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 12. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa

Posted in Beigušies iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām” (VND-2010/3), ir atzinusi un tiesības slēgt līgumu piešķir SAS “MALVIGA”, juridiskās personas kods 2249 42030, Justininkiu gatve 146-55,

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām”. Identifikācijas Nr. VND-2010/3. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 13. maijam plkst. 12.00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a,

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam” (identifikācijas Nr. VND-2010/2). Iepirkums izsludināts no 2010.gada 5. februāra līdz 2010.gada 15. martam plkst. 12.00. Piedāvājumus iesniegt

Posted in Beigušies iepirkumi

IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā” (identifikācijas Nr. VND-2010/1-ESF). Paredzamā līgumcena 14 000 LVL Iepirkums izsludināts no 2010.gada 22.janvāra līdz 2010.gada 08. februārim plkst. 12.00. Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes novada

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. VND-2009/4/ELFLA). Paredzamā līgumcena 40 000 LVL Iepirkums izsludināts no 2009.gada 28.decembra līdz 2010.gada 15.janvārim plkst. 12.00. Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Teātra ielas rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam “Teātra ielas rekonstrukcija”, ID Nr. VND-2009/3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2009. gada 16. novembris. Nolikumu bez maksas var saņemt Vaiņodes novada domē katru darba dienu no plkst. 9.00- 16.00 Ievietošanas