Posted in Kultūra

Senlietu krātuve.

Posted in Bez tēmas

“4U” pasākumi bildēs

Posted in Projekti

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās

Posted in Bez tēmas

Handbols bildēs

Posted in Izglītība

Vaiņodes mūzikas skola piedāvā:

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Biedrība “4U”

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes invalīdu biedrība “Una”

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes pensionāru apvienība

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes novada iniciatīvas grupa

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes makšķernieku biedrība.

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Mednieku sporta klubs “Vaiņode”

Posted in Kultūra

Vaiņodes kultūras nams

Posted in Kultūra

Embūtes pagasta bibliotēka

Posted in Beigušies iepirkumi

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Posted in Beigušies iepirkumi

Apmācību nodrošināšana un pētījuma veikšana projekta „Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas 1. kārta

Posted in Beigušies iepirkumi

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Posted in Beigušies iepirkumi

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Datortehnikas iegāde Vaiņodes vidusskolas vajadzībām