Pasākumu plāni

Daiga Tihomirova
metodiķe kultūras jomā
+371 63464171
kulturasnams@vainode.lv

Ilze Strēle,
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste
turisms@vainode.lv
+37163451572

Ainārs Pāvils,
Vaiņodes novada sporta metodiķis
metodikis@vainode.lv
+3712214226

Plānotie pasākumi Vaiņodes novadā

Decembris

P.S. dažādu iemeslu dēļ pasākumi var nenotikt vai mainīties datumi, lūgums sekot līdzi afišām www.vainode.lv un izliktajām afišām,
gan sociālajos tīklos, gan uz afišu stabiem.