Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 006 0093, ar nosaukumu “Balki”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 24.07.201707.08.2017 līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 8,79 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 2,00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 08.08.2017., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista I. Saulītes ( tel. 63484912).

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

 1. Kad. apz. 6492 006 0093, ar nosaukumu “Balki, 2,13 ha platībā.

Noteikumi (.doc)

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2017. gada 24. jūlijs
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Vitālijs, Ralfs un Valgudis
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: