Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.

Adrese: Kalna iela 2a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV – 3435
Darba laiks: no 7:30 līdz 17:30.
e-pasts: irina.jonusa@inbox.lv
Vadītāja: Irina Jonuša, telefons 63464292, 29492099
Saimniecības pārzine: Ilze Ratiņa, telefons 63464978
Piedāvātā izglītības programma:
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11

Pii “Zīlīte” nolikums (.pdf)


Pasākumi “Zīlītē” (bildes).

 

2017./2018.mācību gadā iestādi apmeklē 80 bērni:

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Bērnu skaits

Skolotājas

Skolotāja palīgs

„Spārītes” 6-7 gadi 23 Sanita Davidenko, Alisa Rubeze Kristīne Braže
„Bitītes” 3-4 gadi 21 Santa Bokuma, Inese Brakše Indra Krūza
„Mārītes” 1,5-3 gadi 15 Gunta Kandere, Baiba Birģele Agra Troika
„Sprīdītis” 5-6 gadi 21 Inta Rieksta, Laura Gustiļina Dagnija Bunkuviene

Metodiķe – Dita Valtere
Mūzikas skolotāja
 – Jana Jansone
Deju skolotāja – Maira Strēle

 

Par mums:

 • darbojas 4 grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem;
 • ikdienā katrā grupā ar bērniem strādā 2 pirmsskolas izglītības skolotājas un 1 skolotāja palīdze;
 • iestādē strādā 10 pedagoģiskie un 10 tehniskie darbinieki .

Pirmsskolas izglītības satura mērķis ir sekmēt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības satura uzdevumi ir:

 • sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
 • sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
 • veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 • sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
 • sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
 • sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.

Galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.

Mūsu tradīcijas:

 • 1.septembris – Zinību diena;
 • gadskārtu ieražu atzīmēšana;
 • Valsts svētku svinēšana;
 • tematiski bērnu rīti;
 • bērnu izrāžu apmeklēšana Liepājas teātrī;
 • leļļu teātra viesošanās iestādē.

Mēs nodrošinām:

 • bērniem drošu un attīstošu vidi;
 • veselīgu un sabalansētu ēdināšanu 3 reizes dienā;
 • daudzveidīgas, interesantas, bērna individualitātei atbilstošas nodarbības;
 • bērna sagatavošanu mācībām skolā.

No vecākiem vēlamies sagaidīt:

 • atklātu dialogu un savstarpēju sapratni problēmsituāciju risināšanā;
 • ieinteresētību un līdzdarbošanos;
 • godprātīgu attieksmi pret iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Komentēšana nav pieejama.

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Magda, Magone un Mērija
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: