Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode”

Adrese: Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435

Vadītājs: Uģis Melbārdis

Tālrunis: +371 63464465

Mobilais t.: +371 26437445

E-pasts: sacvainode@vainode.lv  ugis65@inbox.lv

Darba laiks: katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00