Birka: vidusskola

Posted in Izglītība Jaunumi
Sticky Post

Vaiņodes vidusskolas aktualitātes

“Es tiešām ticu brīnumiem (..)Tie vienmēr ir kaut kur tepatPat, ja tos nepazīsti.” Jau otro gadu Ziemassvētku klases stundā, kad pie izgreznotās eglītes visi skolēni un skolotāji novērtē mācību gada 1. semestrī padarīto, skolas direktors Zigmunds Mickus 2 skolēniem

Posted in Izglītība

Ziņo Vaiņodes vidusskola – Lepojamies!

Piektdien, 8.novembrī, Rimi Latvija norisinājās “Olimpiskās dienas 2019” radošo konkursu uzvarētāju svinīgā apbalvošanas ceremonija un meistarklase ar Mārtiņu Sirmo.Zīmējumu konkursā 1. – 6. klasēm (saņemti 222 zīmējumi) Veicināšanas balvu saņēma Evelīna

Posted in Izglītība

Vidusskolas aktualitātes … 02.09.2019. – 02. 12. 2019. …

Liekas, nupat vēl skolas kāpnēs greznojās pirmās skolasdienas saulespuķu kompozīcijas, tagad vestibilā jau iedegta  Ziemassvētku  gaidīšanas  1. Adventes svece, un pēc pāris nedēļām beidzas šī mācību gada 1. semestris. Arī šajā mācību gadā 11. klases

Posted in Izglītība

Ziņo Vaiņodes vidusskola

Ir Tava diena, SKOLOTĀJ! Kā katru gadu – oktobra pirmās nedēļas nogalē mūsu skolās atzīmējam Skolotāju dienu, kad pat paši nerātnākie bērni pieklust, uz skolu ceļo pēdējās rudens puķes un ir svētku pārsteigums skolotājiem.Šogad svētku dienu 12 – bija

Posted in Izglītība

“Vai Tu zini to, ka šodien Beidzas Tavi siltie rīti?”

Kaut gan visas laika prognozes  2. septembrī solīja ilgstošu lietu un pērkona negaisu, jaunais mācību gads sākās skolas pagalmā visiem kopējā pirmajā stundā ar dziesmu  “Uz skolu” (Viktorija un Līga – 12. klase). Tradicionāli ar skolas kolektīvu tika

Posted in Izglītība

Turpinās uzņemšana Vaiņodes vidusskolas 10. klasē

    Skola piedāvā vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, daudzveidīgu interešu izglītību, darbojoties korī, tautas deju kolektīvā, skatuves runas nodarbībās, nodarbībās Liepājas rajona sporta skolas handbola treniņgrupās zēniem un

Posted in Pasākumi

27.aprīlī, plkst. 17.00 Vaiņodes k/n dzied un dejo Vaiņodes vsk. pašdarbības kolektīvi

Posted in Izglītība

Ziemassvētku prieks kopā ar mazajiem

Kad tuvojas Ziemassvētki, gribas kādam dāvināt prieku. Mēs, Vaiņodes vidusskolas 8. klase, jau otro gadu draudzējamies ar bērnudārza “Zīlīte” bērniem. Pagājušajā gadā ar pašu ceptām piparkūkām devāmies ciemos pie audzinātājām Ineses, Guntas, Sanitas, Alisas un

Posted in Sports

Piektdienas vakars bez TV

Lai rudens vakari nebūtu tik gari un netiktu pavadīti tikai pie TV ekrāniem, 3. un 4. klases audzinātājas Baiba Auguste un Kristīne Pāvila nolēma sarīkot savu klašu skolēnu un ģimeņu aktīvu atpūtu- sporta pēcpusdienu. Pasākums bija apmeklēts, vairums bērnu bija kopā ar

Posted in Sports

Pieredze un sudraba medaļas Starptautiskajā handbola turnīrā “Aktia Cup” Somijā.

Sudraba medaļas Ričardam Juzupam, Dīvam Emīlam Volbedahtam, Arvim Zemgrīdim, Valdim Bublauskim, Markusam Dīkam, Markusam Jurševskim, Mārtiņam Blumbergam, Deividam Strazdam, Artim Pāvelsonam, Madaram Markusam Gavrīlovam, Kristianam Rupeikam, Danijam Norvaišam, kuri 11. – 14.

Posted in Izglītība

Pat skolas ozols nopurināts…

Oktobra pēdējās nedēļās skolas 1. stāva vestibilā katru rītu tika svērtas ozolzīles, jo gandrīz visi bija nolēmuši piedalīties Rīgas zoodārza izsludinātajā akcijā „Zoozīļuks 2016”.  Katru dienu tika paziņots, cik kg zīļu katra klase savākusi, un tas lika sasparoties

Posted in Izglītība

Karjeras dienās – SIA “ Daiļrade Koks “ apmeklējums

Trešdien, 12. oktobrī, 4. klases skolēni kopā ar audzinātāju Kristīni Pāvilu devās uz SIA Daiļrade Koks Vaiņodes cehu, lai karjeras dienās iepazītu savu vecāku profesiju. Bērni ar ieinteresētību klausījās klasesbiedrenes Līvas tēta Alda Baruta stāstījumu par ražotnes

Posted in Izglītība

“Pa zaru zariem, pa stīgu stīgām”

Oktobra pēdējā nodarbībā Latvisko tradīciju pulciņa dalībnieki no pupām izveidoja savu “garo pupu”. Tā kā no Miķeļiem līdz Mārtiņiem senie latvieši atzīmēja veļu laiku un ticēja, ka kopā ar rudens miglas vāliem mūs apciemo senču dvēseles, bērni iztēlē

Posted in Izglītība

30.septembrī Reizrēķina diena

Posted in Izglītība

Skolotāju konference

„.. atvērt sirdi, prātu un ielūkoties sevī…” pirms jaunā mācību gada sākuma tradicionālajā pedagogu konferencē tika aicināti Vaiņodes novada skolotāji. aktualitātes izglītībā 2016./2017. mācību gadā, izglītības iestāžu vadītāji runāja par aktualitātēm

Posted in Izglītība

Septembrī…

Septembrī „ .. rasotā zālē āboli krīt kā punkti aiz vasaras vārda…” 2016./2017. m. g. pirmās skolas dienas rītā debesīm pāri (gluži kā katru dienu augustā) bez mitas slīdēja mākoņi – vasaras pilnie čemodāni, un atkal ceļā tika palaistas gaišas domas, lai

Posted in Izglītība

2016. / 2017. m. g. sākums Vaiņodes vidusskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Posted in Izglītība

Foto (L.Strēle) no 9. un 12.klašu izlaidumiem Vaiņodes vidusskolā

9.klase 12.klase

Posted in Izglītība

Vaiņodes vidusskolas 5. – 7. klašu skolēnu brauciens uz Igauniju Nordplus Junior projekta ietvaros

No 30. aprīļa līdz 4. maijam 5. – 7. klašu skolēni – deju kolektīvs un gan zēnu, gan meiteņu handbola komandas, skolotājas  Maira Strēle un Zinaida Skopiņa, kā arī skolas direktors Zigmunds Mickus pavadīja ļoti piepildītas dienas Arukulas pilsētiņā Igaunijā. Bauciens bija

Posted in Kultūra Notikumi

28. aprīlī, plkst. 19.00 Vaiņodes kultūras namā Vaiņodes vidusskolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts