Tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts.

Vaiņodes novadā, tāpat kā daudzās citās Kurzemes pašvaldībās notiek Latvijas – Lietuvas – pārrobežu sadarbības projekta “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (VideoGuard) ieviešana. Šī projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Projektā kā partneri piedalās 14 Latvijas un 3 Lietuvas pašvaldības.

Projekta mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju spēju operatīvi reaģēt un atklāt likumpārkāpumus, veicināt pārrobežu sadarbību starp institūcijām, lai padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības un tiesiskuma aizsardzību. Vaiņodes novadā projekta ietvaros tiek uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras. Trīs kameras atradīsies Vaiņodē, trīs Vībiņos , bet viena pie tūrisma informācijas centra Embūtē. Kopumā 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam.

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 euro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 euro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 euro (15%)

Vaiņodes pašvaldībā esošo kameru uzstādīšanas izmaksas ir 11 400 euro ar PVN. ERAF līdzfinansējums 9690 euro (85%)

Author: Rajah