Vēlēšanu komisija.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija.

Priekšsēdētāja:
Indra Pīlagere

Sekretāre:
Irēna Bauze

Locekļi:
Anda Čerņavska
Mārtiņš Fricsons
Zigurds Ģībietis
Gunita Kroņkalna
Inta Rieksta

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14.aprīļa līdz 24.aprīlim (ieskaitot).

Sarakstu iesniedzējus lūdzam ņemt vērā, ka 14., 15., 16. un 17.aprīlis ir Lieldienu brīvdienas. Par iespēju iesniegt kandidātu sarakstu šajās dienās, lūdzu sazināties ar novada vēlēšanu komisiju.

Saraksti jāiesniedz Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai, Vaiņodes kultūras namā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, šādos laikos:
18.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
19.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
20.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
21.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00
24.aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00

Kandidātu sarakstus var iesniegt arī citā laikā, iepriekš sazinoties ar komisijas priekšsēdētāju (tālrunis 29224107) vai sekretāri (tālrunis 26375188). Izņēmums ir pēdējā sarakstu iesniegšanas diena, kad sarakstus pieņem tikai iesniedzēju ierašanās secībā.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/Iesniegums%20par%20piekluves%20tiesibam%20KSS.pdf

Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītā kontā.

Drošības naudas lielums ir 120 €.

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums!
Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

 

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

1. 2017.gada 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas.

2. Vaiņodes novadā darbosies 2 vēlēšanu iecirkņi:

N.p.k.

Numurs Iecirkņa nosaukums

Adrese

1.

599.

Vaiņodes kultūras nams Tirgoņu iela 23, Vaiņode

2.

585.

Embūtes pagasta pārvalde

Uzvaras iela 6, „Vībiņi”, Embūtes pag.

3. Vaiņodes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likums” un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos darbam 585.vēlēšanu iecirknī.

4. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3) Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

5. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Vaiņodes novada domes deputāts,
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

6. Pieteikums sagatavojams saskaņā ar CVK izstrādāto paraugu un iesniedzams Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai līdz 2017.gada 18.aprīlim.
Pieteikuma veidlapa pieejama www.vainode.lv un www.cvk.lv .

Informācija pa tālruņiem 29224107; 26375188

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Depozīta konts kandidātu sarakstu drošības naudas iemaksai 2017.g. 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Konta Nr. – LV89UNLA0012000142549
Banka – AS SEB
Bankas kods UNLALV2X

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”, kurā vēlētāji var paust atbalstu Centrālajā vēlēšanu komisijā parakstu vākšanai reģistrētajiem likumprojektiem. E-pakalpojums ir pieejams tiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir drošs elektroniskais paraksts.
Jaunais e-pakalpojums sniedz iespējas ērtāk piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Vēlētāji parakstu vākšanā pirmo reizi var piedalīties elektroniski, kā arī elektroniski vēlētāji var parakstīties bez maksas. Tiem vēlētājiem, kuri izvēlējušies parakstīties elektroniski, būs nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstu un darbam sagatavots dators. Elektroniskās parakstīšanās procesā eID kartei ir tāda pat loma kā pasei.
Balsstiesīgie iedzīvotāji savu parakstu var apliecināt arī pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā vai pie pagasta pārvaldes vadītāja, par to maksājot valsts nodevu.

Vaiņodes novadā tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus ir šādi darbinieki:

* Vaiņodes novada domes lietvede Gundega Šīmane
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Darbdienās no 08.30 – 12.30 un no 13.00 – 17.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Varnovska
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 8.30 – 12.30, ceturtdienās no 13.00 – 17.00.
Embūtes pagasta pārvaldē, „Vībiņi”, Uzvaras ielā 6, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Mēneša otrā otrdienā no 9.00 – 12.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Daiga Minka
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 09.00 – 12.30, ceturtdienās no 13:00 – 17:00

Ar Vaiņodes novada domes lēmumu noteikta maksa Vaiņodes novada pašvaldības iestādēs EUR 1,00 apmērā par viena paraksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Komentēšana nav pieejama.

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Visvaldis, Nameda un Ritvaldis
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: