Vēlēšanu komisija.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija.

Priekšsēdētāja:
Anda Žvagule

Sekretāre:
Irēna Bauze

Locekļi:
Gunta Zīverte
Mārtiņš Fricsons
Zigurds Ģībietis
Gunita Kroņkalna
Kristīne Braže

Embūtes 585. vēlēšanu iecirkņa komisija.

Priekšsēdētāja:
Agija Braže

Sekretāre:
Astrīda Gaļicka

Locekļi:
Indra Pāvila,
Arnis Remess,
Kintija Jurjeva

Vēlēšanu iecirkņi Vaiņodes novadā

Iecirkņa nr.Iecirkņa nosaukumsIecirkņa adrese
585Embūtes pagasta pārvaldeUzvaras iela 6
599Vaiņodes kultūras namsTirgoņu iela 23


*** *** ***

Parakstu vākšana tautas nobalsošanai
par apturētajiem likumiem
notiks no 16. janvāra līdz 14. februārim.

   No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””.

   Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē šī gada 7. janvārī pieņemts lēmums noteikt vienu parakstu vākšanas vietu Vaiņodes novadā adresē: Brīvības iela 17, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. (Vaiņodes tūrisma centrā).

Darba laiks
Pirmdienās, trešdienās, sestdienās un svētdienās no pulksten
9.00 līdz 13.00

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten
15.00 līdz 19.00

   Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem Balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājiem nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments ( Latvijas pilsoņa pase, vai personu apliecība).

   Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, būs iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

  Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 14. februārī. (Iesniegumus pieņem parakstu vākšanas vietā).

Vaiņodes novada VK priekšsēdētaja Anda Žvagule (tel.nr. 28356162),
sekretāre Irēna Bauze (tel.nr. 26375188)


*** *** ***

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”, kurā vēlētāji var paust atbalstu Centrālajā vēlēšanu komisijā parakstu vākšanai reģistrētajiem likumprojektiem. E-pakalpojums ir pieejams tiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir drošs elektroniskais paraksts.
Jaunais e-pakalpojums sniedz iespējas ērtāk piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Vēlētāji parakstu vākšanā pirmo reizi var piedalīties elektroniski, kā arī elektroniski vēlētāji var parakstīties bez maksas. Tiem vēlētājiem, kuri izvēlējušies parakstīties elektroniski, būs nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstu un darbam sagatavots dators. Elektroniskās parakstīšanās procesā eID kartei ir tāda pat loma kā pasei.
Balsstiesīgie iedzīvotāji savu parakstu var apliecināt arī pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā vai pie pagasta pārvaldes vadītāja, par to maksājot valsts nodevu.

Vaiņodes novadā tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus ir šādi darbinieki:

* Vaiņodes novada domes lietvede Gundega Šīmane
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Darbdienās no 08.30 – 12.30 un no 13.00 – 17.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Daiga Minka
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 09.00 – 12.30, ceturtdienās no 13:00 – 17:00

Ar Vaiņodes novada domes lēmumu noteikta maksa Vaiņodes novada pašvaldības iestādēs EUR 1,00 apmērā par viena paraksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.