Vēlēšanu komisija.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija.

Priekšsēdētāja:
Indra Pīlagere

Sekretāre:
Irēna Bauze

Locekļi:
Anda Čerņavska
Mārtiņš Fricsons
Zigurds Ģībietis
Gunita Kroņkalna
Inta Rieksta

Vaiņodes  novada pašvaldība aicina izvirzīt un pieteikt Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija tiek izveidota 7 locekļu sastāvā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

1) reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām (pieteikumam jāpievieno izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma);
2) Vaiņodes novada domes deputātiem;
3) ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi).

Par vēlēšanu komisijas locekli var būt Latvijas pilsonis, kas prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Pieteikumu iesniegšanas vieta – Vaiņodes  novada pašvaldība Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sekretariātā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 18.augusts

Jaunievēlētās domes pirmā sēde

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 19.pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteikto termiņu un Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas lēmumu Nr.1 (2017.gada 4.jūnija sēdes protokols Nr.10), vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja sasauc jaunievēlētās domes pirmo sēdi 2017.gada 22.jūnijā plkst.10.00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, 3.stāva zālē.

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Vaiņodes novadā

Balsstiesīgie: 1933

Nobalsojušie: 1140 (58,98%)

Derīgās aploksnes: 1140 (58,98%)

Derīgās zīmes: 1102 (96,67%)

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS:

VAIŅODES NOVADA ATTĪSTĪBAI

N.p.k

Kandidāta
vārds, uzvārds
Atzīmes “+” Svītrojumi Kandidātam nav nekādu atzīmju Kontrolsumma
L + M + N
Balsu skaits
J + L – M
Iegūta vieta sarakstā
L M  N  O

1 .

Visvaldis Jansons 403 44 111 558 1018

1

2 .

Oļegs Jurjevs 202 109 247 558 752

3

3 .

Zigmunds Mickus 236 35 287 558 860

2

4 .

Aiga Jaunzeme 109 62 387 558 706

5

5 .

Vitauts Pragulbickis 87 108 363 558 638

7

6 .

Gunita Riežniece 77 113 368 558 623

8

7 .

Aigars Dīks 80 123 355 558 616

9

8 .

Irina Jonuša 80 93 385 558 646

6

9 .

Jānis Alseika 66 110 382 558 615

10

10 .

Reinis Kaļķis 40 169 349 558 530

12

11 .

Artūrs Blumbergs 140 74 344 558 725

4

12 . Dzidra Mežaine 74 140 344 558 593

11


PAR PĀRMAIŅĀM VAIŅODES NOVADĀ

N.p.k

Kandidāta
vārds, uzvārds
Atzīmes “+” Svītrojumi Kandidātam
nav nekādu
atzīmju
Kontrolsumma
L + M + N
Balsu skaits
J + L – M

Iegūta vieta
sarakstā

L M N O

1 .

Valdis Līkosts 280 9 80 369 714

1

2 . Iveta Kabiņecka 92 44 233 369 491

8

3 .

Iveta Mame 167 43 159 369 567

3

4 .

Sandra Grosberga 152 25 192 369 570

2

5 .

Laila Strēle 129 42 198 369 530

5

6 .

Kaspars Kirpičenoks 132 32 205 369 543

4

7 .

Jolanta Kauliņa 73 53 243 369 463

9

8 .

Diāna Pumpure 45 100 224 369 388

11

9 .

Agnese Geislere 63 60 246 369 446

10

10 .

Toms Stankevičs 129 50 190 369 522

6

11 .

Artis Balodis 119 43 207 369 519

7

 

KANDIDĀTU SARAKSTĀ IEGŪTO VIETU SKAITS

Kandidātu saraksta nosaukums

Iegūto deputātu vietu skaits

Vaiņodes novada attīstībai

5

Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

4

Kopā:

9

 

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI ALFABĒTA SECĪBĀ

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Artūrs Blumbergs Vaiņodes novada attīstībai

2.

Sandra Grosberga Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

3.

Visvaldis Jansons Vaiņodes novada attīstībai

4.

Aiga Jaunzeme Vaiņodes novada attīstībai

5.

Oļegs Jurjevs Vaiņodes novada attīstībai

6.

Kaspars Kirpičenoks Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

7.

Valdis Līkosts Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

8.

Iveta Mame Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

9.

Zigmunds Mickus Vaiņodes novada attīstībai

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Balstiesīgo personu skaits Vaiņodes novadā uz 2017.gada 3.februāri – 1947.

Vēlēšanu tiesības nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 5.pants:

(1)Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi ir:

 • Latvijas pilsonim;
 • Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

No 22. līdz 24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavoja un vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Vēstulei ir tikai informatīva nozīme, tā nav balsošanas dokuments, un savu iecirkni iespējams noskaidrot arī internetā vai pa tālruni 67049999.

 

Balsošanas dokumenti

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama Latvijas Republikā derīga pase vai personas apliecība

 

Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas

CVK mājas lapā

Balsošanas kārtība  un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks

No 29.maija vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem,  kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Pirmdien, 29.maijā no plkst. 16.00 – 20.00
Otrdien, 30.maijā no plkst. 9.00 – 13.00
Trešdien,  31.maijā – no plkst. 17.00 – 20.00 (iepriekšēja balsošana)
Ceturtdien, 1.jūnijā – no plkst. 9.00 – 12.00 (iepriekšēja balsošana)
Piektdien, 2.jūnijā – no plkst. 10.00 – 16.00 (iepriekšēja balsošana)
Sestdien, 3.jūnijā – no plkst. 7.00 – 22.00 (vēlēšanu diena)

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpā, un viņu aprūpētājiem, un, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29.maija līdz 3.jūnijam plkst. 12.00

Iesnieguma paraugs: https://www.cvk.lv/pub/upload_file/33lpp%20iesniegums.pdf

Vaiņodes novadā darbosies 2 vēlēšanu iecirkņi:

 • 585. – „Embūtes pagasta pārvalde”, Uzvaras iela 6, „Vībiņi”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads. Telefons 63453586,
 • 599. – „Vaiņodes kultūras nams”, Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. Telefons 63464171

585.iecirkņa vēlēšanu komisija odarbosies sekojošā sastāvā (izveidota 19.04.2017.):

Priekšsēdētāja – Agija Braže, sekretāre – Astrīda Gaļicka, locekļi – Agris Minka, Indra Pāvila, Sigita Plūme, Ilze Ratiņa, Arnis Remess.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Līdz 4.maijam Vaiņodes novadā tiek pagarināts kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņš

Pamatojoties uz CVK 2017.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.13 “Par kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņu pagarināšanu”, Vaiņodes novadā tiek pagarināts kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņš līdz 2017.gada 4.maijam.

Kandidātu sarakstus jāiesniedz Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai, Vaiņodes kultūras namā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē līdz 2017. gada 4. maijam plkst.18.00, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruni 29224107.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/Iesniegums%20par%20piekluves%20tiesibam%20KSS.pdf

Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītā kontā. Drošības naudas lielums ir 120 €.

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums!
Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

CVK lēmums par kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Lēmums (.pdf)

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14.aprīļa līdz 24.aprīlim (ieskaitot).

Sarakstu iesniedzējus lūdzam ņemt vērā, ka 14., 15., 16. un 17.aprīlis ir Lieldienu brīvdienas. Par iespēju iesniegt kandidātu sarakstu šajās dienās, lūdzu sazināties ar novada vēlēšanu komisiju.

Saraksti jāiesniedz Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai, Vaiņodes kultūras namā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, šādos laikos:
18.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
19.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
20.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00
21.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00
24.aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00

Kandidātu sarakstus var iesniegt arī citā laikā, iepriekš sazinoties ar komisijas priekšsēdētāju (tālrunis 29224107) vai sekretāri (tālrunis 26375188). Izņēmums ir pēdējā sarakstu iesniegšanas diena, kad sarakstus pieņem tikai iesniedzēju ierašanās secībā.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/Iesniegums%20par%20piekluves%20tiesibam%20KSS.pdf

Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītā kontā.

Drošības naudas lielums ir 120 €.

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums!
Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

 

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

1. 2017.gada 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas.

2. Vaiņodes novadā darbosies 2 vēlēšanu iecirkņi:

N.p.k.

Numurs Iecirkņa nosaukums

Adrese

1.

599.

Vaiņodes kultūras nams Tirgoņu iela 23, Vaiņode

2.

585.

Embūtes pagasta pārvalde

Uzvaras iela 6, „Vībiņi”, Embūtes pag.

3. Vaiņodes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likums” un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos darbam 585.vēlēšanu iecirknī.

4. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3) Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

5. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Vaiņodes novada domes deputāts,
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

6. Pieteikums sagatavojams saskaņā ar CVK izstrādāto paraugu un iesniedzams Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai līdz 2017.gada 18.aprīlim.
Pieteikuma veidlapa pieejama www.vainode.lv un www.cvk.lv .

Informācija pa tālruņiem 29224107; 26375188

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija

Depozīta konts kandidātu sarakstu drošības naudas iemaksai 2017.g. 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Konta Nr. – LV89UNLA0012000142549
Banka – AS SEB
Bankas kods UNLALV2X

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”, kurā vēlētāji var paust atbalstu Centrālajā vēlēšanu komisijā parakstu vākšanai reģistrētajiem likumprojektiem. E-pakalpojums ir pieejams tiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir drošs elektroniskais paraksts.
Jaunais e-pakalpojums sniedz iespējas ērtāk piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Vēlētāji parakstu vākšanā pirmo reizi var piedalīties elektroniski, kā arī elektroniski vēlētāji var parakstīties bez maksas. Tiem vēlētājiem, kuri izvēlējušies parakstīties elektroniski, būs nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstu un darbam sagatavots dators. Elektroniskās parakstīšanās procesā eID kartei ir tāda pat loma kā pasei.
Balsstiesīgie iedzīvotāji savu parakstu var apliecināt arī pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā vai pie pagasta pārvaldes vadītāja, par to maksājot valsts nodevu.

Vaiņodes novadā tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus ir šādi darbinieki:

* Vaiņodes novada domes lietvede Gundega Šīmane
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Darbdienās no 08.30 – 12.30 un no 13.00 – 17.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Varnovska
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 8.30 – 12.30, ceturtdienās no 13.00 – 17.00.
Embūtes pagasta pārvaldē, „Vībiņi”, Uzvaras ielā 6, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Mēneša otrā otrdienā no 9.00 – 12.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Daiga Minka
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 09.00 – 12.30, ceturtdienās no 13:00 – 17:00

Ar Vaiņodes novada domes lēmumu noteikta maksa Vaiņodes novada pašvaldības iestādēs EUR 1,00 apmērā par viena paraksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Komentēšana nav pieejama.

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Bernhards, Boriss un Rojs
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: