Vēlēšanu komisija.

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija.

Priekšsēdētāja:
Anda Žvagule

Sekretāre:
Irēna Bauze

Locekļi:
Gunta Zīverte
Mārtiņš Fricsons
Zigurds Ģībietis
Gunita Kroņkalna
Kristīne Braže

Embūtes 585. vēlēšanu iecirkņa komisija.

Priekšsēdētāja:
Agija Braže

Sekretāre:
Astrīda Gaļicka

Locekļi:
Indra Pāvila,
Arnis Remess,
Kintija Jurjeva

Vēlēšanu iecirkņi Vaiņodes novadā

Iecirkņa nr. 

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

585

Embūtes pagasta pārvalde Uzvaras iela 6

599

Vaiņodes kultūras nams

Tirgoņu iela 23


*** *** ***

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”, kurā vēlētāji var paust atbalstu Centrālajā vēlēšanu komisijā parakstu vākšanai reģistrētajiem likumprojektiem. E-pakalpojums ir pieejams tiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir drošs elektroniskais paraksts.
Jaunais e-pakalpojums sniedz iespējas ērtāk piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Vēlētāji parakstu vākšanā pirmo reizi var piedalīties elektroniski, kā arī elektroniski vēlētāji var parakstīties bez maksas. Tiem vēlētājiem, kuri izvēlējušies parakstīties elektroniski, būs nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstu un darbam sagatavots dators. Elektroniskās parakstīšanās procesā eID kartei ir tāda pat loma kā pasei.
Balsstiesīgie iedzīvotāji savu parakstu var apliecināt arī pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā vai pie pagasta pārvaldes vadītāja, par to maksājot valsts nodevu.

Vaiņodes novadā tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus ir šādi darbinieki:

* Vaiņodes novada domes lietvede Gundega Šīmane
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Darbdienās no 08.30 – 12.30 un no 13.00 – 17.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Varnovska
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 8.30 – 12.30, ceturtdienās no 13.00 – 17.00.
Embūtes pagasta pārvaldē, „Vībiņi”, Uzvaras ielā 6, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Mēneša otrā otrdienā no 9.00 – 12.00

* Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Daiga Minka
Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pirmdienās no 09.00 – 12.30, ceturtdienās no 13:00 – 17:00

Ar Vaiņodes novada domes lēmumu noteikta maksa Vaiņodes novada pašvaldības iestādēs EUR 1,00 apmērā par viena paraksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.