Kategorija: Iepirkumi

Posted in Beigušies iepirkumi

Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Posted in Beigušies iepirkumi

Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Vaiņodes ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.”

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Bērnu rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Vaiņodē.”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (VND 2016/2)

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu – atklātu konkursu „Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, identifikācijas Nr. VND 2016/8  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233120-6

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Bērnu rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Vaiņodē.”

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Vaiņodes ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. VND 2016/5

Posted in Rezultātu paziņojumi

REMONTDARBU VEIKŠANA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀS. VND 2016/4

Posted in Beigušies iepirkumi

Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. VND 2016/3 CPV

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (VND 2016/2)

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Beigušies iepirkumi Notikumi

Ceļa seguma remonts Uzvaras ielā Vībiņos, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei

Posted in Beigušies iepirkumi

Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi Notikumi

„Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai