Kategorija: Projekti

Posted in Kurzeme visiem

Aicina pieteikties bērnus un vecākus līdzfinansētai vasaras nometnei

Posted in Kurzeme visiem

Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

Posted in Kurzeme visiem

37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Posted in Kurzeme visiem

Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

Posted in Kurzeme visiem

Kurzemes reģiona DI plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome aicina iesniegt pieteikumus ikgadējam pašvaldības projektu konkursam “Darīsim paši 2018”.

Posted in Izglītība Projekti

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Posted in Projekti

Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti

Posted in Projekti

Valsts izglītības attīstības aģentūras aktualitātes Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Posted in Projekti

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi

Posted in Projekti

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Posted in Projekti

ESF 9.2.4.2. projekta informācija par pasākumiem

Posted in Projekti

Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni

Posted in Projekti

Vaiņodes parkā jauns rotaļu laukums

Posted in Projekti

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

Posted in Projekti

Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Posted in Projekti

Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām

Posted in Projekti

KURZEME VISIEM: Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Posted in Projekti

PAPILDINĀTS. „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā”

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldība līdzdarbosies pieaugušo izglītības projektā