NĀC MĀCĪTIES Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums”!

 

 

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Norises laiki Līdzmaksā-jums 10%*
Punktveida metināšana Ar priekšzināšanām rasēšanā 1 mēn. 1 ned.

(40 h)

P, T

17.30 – 20.30

18,00 EUR
Programmējamie kontrolleri Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P, T

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Pneimatiskās un hidrauliskās sistēmas Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

O, C

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P,O,T,C

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Elektropneimatisko sistēmu remonta pamati Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P,O,T,C

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Datu analīze un pārskatu sagatavošana Ms Excel Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P, T

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Lodēšanas tehnoloģijas un standarti Bez priekšzināšanām 1 mēn. 2 ned. (44h) P, T

17.30 – 20.30

19,80 EUR
Rasēšanas pamati Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

O, C

17.30 – 20.30

36,00 EUR
AutoCAD programma metālapstrādē

un mašīnbūvē

Ar priekšzināšanām rasēšanā 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P, T

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Konditorejas izstrādājumu izgatavošana Bez priekšzinā-šanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P, T

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

O, C

17.30 – 20.30

36,00 EUR
Šūto izstrādājumu izgatavošana Bez priekšzināšanām 2 mēn. 2 ned.

(80 h)

P, T

17.30 – 20.30

36,00 EUR

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

 

Izglītības programma

(iegūstamā kvalifikācija)

Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Norises laiki Līdzmaksā-jums 10%*
Metālapstrāde

(Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))

Pamatizglītība 7 mēn.

2 ned. (640 h)

P, O, T, C, P: 17.30 – 20.30 208,80 EUR
Metālapstrāde

 

(Rokas lokmetinātājs (MMA))

Pamatizglītība 6 mēn.

(480 h)

P, O, T, C, P: 17.30 – 20.30 156,60 EUR
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

(Šūšanas iekārtu operators)

Pamatizglītība 7 mēn.

2 ned. (640 h)

P, O, T, C, P: 17.30 – 20.30 74,88 EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas

personas statusu mācības ir bez maksas.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
 • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās Profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.);
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.);
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.);
  • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji un šķirotāji, sētnieki, kurjeri, u.c.).
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 17. septembrim (ieskaitot)!

Mācības plānots uzsākt  2018. gada novembrī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīts mācību pieteikums: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieteiksanas-dokumenti;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās);
 • izziņa no pašvaldības sociālā dienesta par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).

 

Dokumentu iesniegšanas veidi:

 • klātienē PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Ventspils ielā 51, Liepājā, skolotāju istabā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00;
 • elektroniski, nosūtot to e-pastā: kraukle@lvt.lv, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments;
 • nosūtot e-pastā kā e-dokuments (edoc), kas parakstīts ar e-Parakstu.

 

Uzziņām: T. 27862032; 63484781; e-pasts: aigija.kraukle@lvt.lv .

Author: Armands Radzuška