Darbinieki

Vaiņodes novada dome.

Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov., LV-3435.
Darba laiks: No 8:30 līdz 17:00
Tālrunis: +371 6 34 64954
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: dome@vainode.lv
Reģistrācijas Nr.: 90000059071

Norēķinu konti:
A/s SEB banka: LV33UNLA0012011130650     UNLALV2X
A/s DNB banka: LV91RIKO0002010303776     RIKOLV2X
A/s Swedbanka: LV28HABA0551017727524     HABALV22

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

 

 • Priekšsēdētājs:
Visvaldis Jansons
Apmeklētājus pieņem: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00,
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00
Mobilais tālrunis: +371 2 9184385
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts:  priekssedetajs@vainode.lv
 • Priekšsēdētāja vietnieks:
Oļegs Jurjevs
Apmeklētājus pieņem:
Vaiņodes novada domē: trešdienās no 14:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 12:00.
Embūtes pagasta pārvaldē: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00.
Mobilais tālrunis: +371 2 8349654
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: olegs.jurjevs@vainode.lv
 • Izpilddirektors:
Normunds Pāvils
Tālrunis: +371 6 34 64954  +371 22009884
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: izpilddirektors@vainode.lv
 • Izpilddirektora vietnieks:
 • Jurists:
Evita Vanaga
Tālrunis: +371 6 34 07923, +371 6 34 64333
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: kanceleja@vainode.lv

 

Darbinieki

 

 • Sekretārs:
Mārtiņš Fricsons
Tālrunis: +371 6 3464954
E-pasts: dome@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Pārvaldes sekretāre
 • Sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Atbildīgā par izdevumu “Vaiņodes novada vēstis”
Inese Pūlīte
Tālrunis: +371 6 34 07923, +371 6 34 64333
E-pasts: novada_vestis@vainode.lv    sekretare@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Lietvede:
Gundega Šīmane
Tālrunis: +371 6 34 64954
E-pasts: dome@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Kasiere:
Gunita Kroņkalna
Tālrunis: +371 6 34 84914
E-pasts: gunita_k@inbox.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 12:30, un no 13:30 līdz 17:00.
 • Grāmatvedība:
Galvenā grāmatvede: Sandra Ikarte
Galvenās grāmatvedes vietniece: Gunta Pupaine
Grāmatvede: Agnese Barakauska
Tālrunis: +371 6 34 64966
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: gramatvediba@vainode.lv
___________________________________________________________________________________________
Algas grāmatvede: Aina Švarca
E-pasts: aina_svarca@inbox.lv
Grāmatvedis – ekonomists: Ingus Silnieks
Tālrunis: +371 6 34 84913
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Speciālisti
Zemes lietu speciāliste: Guna Taujēna
Tālrunis: +371 6 34 84912
E-pasts: zeme@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Nekustamā īpašuma lietu speciālists; darba aizsardzības un
ugunsdrošības speciālists:
 Oskars Jēkabsons
Tālrunis: +371 6 34 84912
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Jurists: Vēra Rubeze
 • Bāriņtiesa:
Priekšsēdētāja: Gunta Varnovska
Tālrunis: +371 6 34 84916 +371 26308253
Priekšsēdētājas vietniece: Daiga Minka
Tālrunis: +371 6 34 84916
E-pasts: vainodes.barintiesa@inbox.lv  vainodes.barintiesa@vainode.lv
Apmeklētājus pieņem: Vaiņodē (novada domes ēkā) – pirmdienās no 8:30 līdz 12:30 un ceturtdienās no 13:00 līdz 17:00.
 • Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja:
Vēra Rubeze
Tālrunis: 63407925
E-pasts: dzimtsaraksti@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Sociālais dienests:
Sociālā dienesta vadītājs: Eva Dolbina
Sociālās palīdzības organizatore: Baiba Čepule
Sociālā darbiniece: Iveta Žentiņa
Tālrunis: +371 6 34 84915; mob.t.: +371 28657503
E-pasts: vainodesd@inbox.lv  vainodesd@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Projektu vadītājs
Oskars Zvejs
Tālrunis: +371 6 34 64500
Mobilais tālrunis: +371 26360817
E-pasts: projekti@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Novada tūrisma speciālists
Ilze Strēle
Tālrunis: +371 6 34 51572
E-pasts: turisms@vainode.lv
 • Novada sporta metodiķis
Ainārs Pāvils
Tālrunis: +371 22014226
E-pasts: metodikis@vainode.lv
 • Vaiņodes novada mājas lapas administrators
 • Datorspeciālists
Armands Radzuška
Tālrunis: +371 6 34 07922
E-pasts: info@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Elektriķis:
Viesturs Legzdiņš
Tālrunis: 26547294
E-pasts: legzdins.viesturs@inbox.lv
 • Ceļu un grants karjera pārzinis:
Kaspars Ķauķis
Tālrunis: 26428438
E-pasts:
 • Datu aizsardzības speciālists:
Inta Umbraška
Tālrunis: 26533704
E-pasts: dati@vainode.lv

Embūtes pagasta pārvalde.

Adrese: Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436.
Darba laiks: No 8:30 līdz 17:00.
Tālrunis: +371 6 34 53599

 • Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja:
Indra Fjodorova
Tālrunis: +371 63453599
E-pasts: 
embutes.pp@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Embūtes pagasta bibliotēka:
Bibliotēkas vadītāja: Indra Fjodorova
Tālrunis: +371 63453599
E-pasts: embutes.b@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Kase:
Kasiere uzskaitvede: Indra Pāvila
Tālrunis: +371 63453599
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Maksājumus pieņem līdz plkst. 15.30.
 • Sociālais darbinieks:
Tālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus: no 01.02.2015, katru otro un ceturto otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
 • Bāriņtiesas darbinieks:
Tālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus: no 01.02.2015 katru otro otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
 • Vaiņodes novada lauku attīstības / zivsaimniecības konsultante:
Viktorija Reine
E-pasts: viktorija.reine@llkc.lv
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs), Embūtes pagasta pārvaldes ēka
Tālrunis: +371 29762971
Darba laiks Vaiņodē: katru trešdienu no plkst. 9:00 līdz 13:00
Darba laiks Embūtē: katru trešdienu no plkst. 14:00 līdz 16:00.
 • Embūtes tūrisma informācijas centrs:
Info tālruņi: Dina26632134, Ingūna25417962
E-pasts: embutes.tic@inbox.lv
Adrese: Embūte – 1, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Darba laiks no 01.04.2017.
P., O.: —
T., C., P., S., Sv.: 10:00 – 17:00
___________________________________________________________________________________________

Vaiņodes pašvaldības iestādes.

 

 • Komunālā nodaļa:
Vadītājs: Edgars Auders
Vietnieks: Gatis Kauliņš
Tālrunis: +371 2 6325657
Grāmatvede: Santa Kandere
Lietvede:
Tālrunis: +371 6 34 64974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
___________________________________________________________________________________________
Visus maksājumus, kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem, pieņem līdz plkst. 16.00
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības ielā 17.
 • Vaiņodes vidusskola:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Avotu iela 4
Skolas direktors: Zigmunds Mickus
Tālrunis: +371 6 34 64423
Skolas kancelejas tālrunis: +371 6 34 64226
E-pasts: vvskola@inbox.lv
Mājas lapa: www.vvskola.lv
 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Kalna iela 2a
Vadītāja: Irina Jonuša
E-pasts: zilite@vainode.lv
Tālrunis: +371 6 34 64292; +371 29492099
Fakss: +371 6 34 64292
 • Vaiņodes mūzikas skola:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Tirgoņu iela 21a
Skolas direktore: Miranda Ulberte
Tālrunis: +371 6 34 64888
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: vainodes.ms@vainode.lv 
vmsk@inbox.lv
Info: Vaiņodes mūzikas skola
 • Kultūras nams:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Tirgoņu 23
Vadītāja kultūras jomā: Sarmīte Volkova
Tālrunis: +371 6 34 64171
Mobilais tālrunis: +371 29356069
E-pasts: kulturasnams@vainode.lv
 • Pagasta bibliotēka:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa 1a
Vadītāja: Lienīte Rozenbaha
Tālrunis: +371 6 34 64243
E-pasts: biblioteka@vainode.lv
Darba laiks: Pirmdienās no 13:00 līdz 17:00. O, T, C, P no 9:00 līdz 17:00.
Sestdienās no 9:00 līdz 13:00.
 • Vaiņodes novada pašvaldības depo garāžas:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 4
Tālrunis: +371 6 34 64201
Mobilais tālrunis: +371 29433401
 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs:
Mārtiņš Fricsons
Vēra Rubeze
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 23a
Tālrunis: +371 6 3464954
E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv
Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
 • Mežziņi:
Normunds Vārna, Vitauts Pragulbickis
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs)
Tālrunis: Normunds Vārna  +371 26596136, Vitauts Pragulbickis +371 29184523
 • Vaiņodes novada lauku attīstības/zivsaimniecības konsultante:
Viktorija Reine
E-pasts: viktorija.reine@llkc.lv
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs), Embūtes pagasta pārvaldes ēka
Tālrunis: +371 29762971
Darba laiks Vaiņodē: katru trešdienu no plkst. 9:00 līdz 13:00
Darba laiks Embūtē: katru trešdienu no plkst. 14:00 līdz 16:00.
 • Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode”
Vadītājs: Uģis Melbārdis
Adrese: Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435
Tālrunis: +371 63464465
Mobilais tālrunis: +371 26437445
E-pastssacvainode@vainode.lv  ugis65@inbox.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00

Komentēšana nav pieejama.

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Oļģerts, Aļģirds, Orests un Aļģis
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: