Darbinieki

Vaiņodes novada dome.

Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov., LV-3435.
Darba laiks: No 8.30 līdz 17.00
Tālrunis: +371 6 34 64954
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: dome@vainode.lv
Reģistrācijas Nr.: 90000059071

Norēķinu konti:
A/s SEB banka: LV33UNLA0012011130650     UNLALV2X
A/s DNB banka: LV91RIKO0002010303776     RIKOLV2X
A/s Swedbanka: LV28HABA0551017727524     HABALV22

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

 

 • Priekšsēdētājs:
Visvaldis Jansons
Apmeklētājus pieņem: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00,
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00
Mobilais tālrunis: +371 2 9184385
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: dome@vainode.lv
 • Priekšsēdētāja vietnieks:
Oļegs Jurjevs
Apmeklētājus pieņem:
Vaiņodes novada domē: trešdienās no 14:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 12:00.
Embūtes pagasta pārvaldē: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00.
Tālrunis: +371 6 34 07923
Mobilais tālrunis: +371 2 8349654
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: olegs.jurjevs@vainode.lv
 • Izpilddirektors:
Egils Juzups
Mobilais tālrunis: +371 2 0264858
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: izpilddirektors@vainode.lv
 • Izpilddirektora vietnieks:
 • Jurists:
Evita Vanaga
Tālrunis: +371 6 34 07923, +371 6 34 64333
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: kanceleja@vainode.lv

 

Darbinieki

 • Sekretāre:
Gunta Orlova
Tālrunis: +371 6 3464954
E-pasts: dome@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Sekretāre
 • Sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Atbildīgā par izdevumu “Vaiņodes novada vēstis”
Inese Pūlīte
Tālrunis: +371 6 34 07923, +371 6 34 64333
E-pasts: dome@vainode.lv
novada_vestis@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Lietvede:
Gundega Šīmane
Tālrunis: +371 6 34 64954
E-pasts: dome@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Kasiere:
Gunita Kroņkalna
Tālrunis: +371 6 34 84914
E-pasts: gunita_k@inbox.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 12:30, un no 13:30 līdz 17:00.
 • Grāmatvedība:
Galvenā grāmatvede: Sandra Ikarte
Grāmatvede: Gunta Pupaine
Grāmatvede: Gunta Bērziņa
Tālrunis: +371 6 34 64966
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: gramatvediba@vainode.lv
___________________________________________________________________________________________
Algas grāmatvede: Aina Švarca
E-pasts: aina_svarca@inbox.lv
Grāmatvedis: Ingus Silnieks
Tālrunis: +371 6 34 84913
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Speciālisti
Zemes lietu speciāliste: Guna Taujēna
Tālrunis: +371 6 34 84912
E-pasts: zeme@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.Nekustamā īpašuma lietu speciālists, darba aizsardzības speciālists: Oskars Jēkabsons
Tālrunis: +371 6 34 84912
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Bāriņtiesa:
Priekšsēdētāja: Gunta Varnovska
Tālrunis: +371 6 34 84916
Priekšsēdētājas vietniece: Daiga Minka
Tālrunis: +371 6 34 84916
E-pasts: vainodes.barintiesa@inbox.lv
Apmeklētājus pieņem: Vaiņodē (novada domes ēkā) – pirmdienās no 8:30 līdz 12:30 un ceturtdienās no 13:00 līdz 17:00.
 • Sociālais dienests:
Sociālā dienesta vadītājs: Eva Dolbina
Sociālās palīdzības organizatore: Baiba Čepule
Sociālā dienesta lietvede: Iveta Žentiņa
Tālrunis: +371 6 34 84915
E-pasts: vainodesd@inbox.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Projektu vadītājs
Oskars Zvejs
Projektu vadītāja asistents Ilze Strēle
Tālrunis: +371 6 34 64500
E-pasts: projekti@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Vaiņodes novada mājas lapas administrators
 • Datorspeciālists
Armands Radzuška
Tālrunis: +371 6 34 07922
E-pasts: info@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00, pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • Elektriķis:
Viesturs Legzdiņš
Tālrunis: 26547294
E-pasts: legzdins.viesturs@inbox.lv

Embūtes pagasta pārvalde.

 • EMBŪTES PAGASTA BIBLIOTĒKA:
Embūtes pag. pārvaldes vadītāja / bibliotēkas vadītāja: Indra Fjodorova
Tālrunis: +371 63453599
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
 • KASE:
Kasiere uzskaitvede: Indra Pāvila
Tālrunis: +371 63453599
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Maksājumus pieņem līdz plkst. 15.30.
 • SOCIĀLAIS DARBINIEKS:
Tālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus: no 01.02.2015, katru otro un ceturto otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
 • BĀRIŅTIESAS DARBINIEKS:
Tālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus: no 01.02.2015 katru otro otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
 • LAUKSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS:
Inese Freiberga
Tālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus: katru otro un ceturto otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
 • EMBŪTES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS:
Info tālruņi: Dina26632134, Ingūna25417962
E-pasts: embutes.tic@inbox.lv
Adrese: Embūte – 1, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Darba laiks no 01.04.2016.
P., O.: —
T., C., P., S., Sv.: 10:00 – 17:00
___________________________________________________________________________________________

Vaiņodes pašvaldības iestādes.

 • Komunālā nodaļa:
Vadītājs: Edgars Auders
Tālrunis: +371 2 6325657
Grāmatvede: Santa Kandere
Lietvede: Laura Šabļevska
Tālrunis: +371 6 34 64974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
___________________________________________________________________________________________
Visus maksājumus, kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem, pieņem līdz plkst. 16.00
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības ielā 17.
 • Vaiņodes vidusskola:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Avotu iela 4
Skolas direktors: Zigmunds Mickus
Tālrunis: +371 6 34 64423
Skolas kancelejas tālrunis: +371 6 34 64226
E-pasts: vvskola@inbox.lv
Mājas lapa: www.vvskola.lv
 • Vaiņodes internātpamatskola:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 60
Direktors: Reinis Ulberts
Tālrunis: +371 6 34 64542
Mobilais tālrunis: +371 2 9228885
Kanceleja: +371 6 34 64567
Fakss: +371 6 34 84917
E-pasts: visk@inbox.lv
Mājas lapa: www.visk.lv
 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Kalna iela 2a
Vadītāja: Irina Jonuša
E-pasts:  irina.jonusa@inbox.lv
Tālrunis: +371 6 34 64292
Fakss: +371 6 34 64292
 • Vaiņodes mūzikas skola:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Tirgoņu iela 21a
Skolas direktore: Miranda Ulberte
Tālrunis: +371 6 34 64888
Fakss: +371 6 34 07924
E-pasts: vmsk@inbox.lv
Info: Vaiņodes mūzikas skola
 • Kultūras nams:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Tirgoņu 23
Vadītājs: Vilnis Ludviķis
Tālrunis: +371 6 34 64171
Mobilais tālrunis: +371 2 9940757
E-pasts: vilnis_ludvikis@inbox.lv
 • Pagasta bibliotēka:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa 1a
Vadītāja: Lienīte Rozenbaha
Tālrunis: +371 6 34 64243
E-pasts: vainodebiblio@inbox.lv
Darba laiks: Pirmdienās no 13:00 līdz 17:00. O, T, C, P no 9:00 līdz 17:00.
Sestdienās no 9:00 līdz 13:00.
 • Vaiņodes novada pašvaldības ugunsdzēsēju depo:
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 4
Tālrunis: +371 6 34 64201
Mobilais tālrunis: +371 2 29433401
 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs:
Mārtiņš Fricsons, Normunds Pāvils
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17
Tālrunis: +371 6 3451572
E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv
Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 13:00
 • Mežziņi:
Normunds Vārna, Vitauts Pragulbickis
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs)
Tālrunis: Normunds Vārna  +371 26596136, Vitauts Pragulbickis +371 29184523
 • Vaiņodes novada lauku attīstības speciāliste:
Inese Freiberga
Adrese: Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs), Embūtes pagasta pārvaldes ēka
Tālrunis: +371 29196937
Darba laiks Vaiņodē: katra mēneša 1. un 3. otrdienā un katru ceturtdienu no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-15.00
Darba laiks Embūtē: katra mēneša 2. un 4. otrdienā no plkst. 9.00-12.00.

Komentēšana nav pieejama.

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Aldonis un Agija
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: