Darbinieki


Vaiņodes novada dome.

Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov., LV-3435.
Darba laiks: No 8:30 līdz 17:00
Tālrunis: +371 63464954
Fakss: +371 63407924
E-pasts: dome@vainode.lv
Reģistrācijas Nr.: 90000059071

Norēķinu konti:
A/s SEB banka: LV33UNLA0012011130650 UNLALV2X
A/s DNB banka: LV91RIKO0002010303776 RIKOLV2X
A/s Swedbanka: LV28HABA0551017727524 HABALV22

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

PriekšsēdētājsVisvaldis Jansons
Apmeklētājus pieņem: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00,
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00
Mob.t.: +371 29184385
Fakss: +371 63407924
E-pasts: priekssedetajs@vainode.lv
Priekšsēdētāja vietnieksOļegs Jurjevs
Apmeklētājus pieņem:
Vaiņodes novada domē: trešdienās no 14:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 12:00.
Embūtes pagasta pārvaldē: pirmdienās no 09:00 līdz 12:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00.
Mob.t.: +371 28349654
Fakss: +371 63407924
E-pasts: olegs.jurjevs@vainode.lv
IzpilddirektorsNormunds Pāvils
Mob.t.: +371 22009884
Fakss: +371 63407924
E-pasts: izpilddirektors@vainode.lv
Izpilddirektora vietnieks
Jurists
Evita Vanaga
Tālrunis: +371 63407923, +371 63464333
Fakss: +371 63407924
E-pasts: kanceleja@vainode.lv


Darbinieki

SekretārsMārtiņš Fricsons
Tālrunis: +371 63464954
E-pasts: dome@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Pārvaldes sekretāre
Arhivāre
Vita Barakauska
Tālrunis: +371 63407925
E-pasts:
sekretare@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 14:30,
LietvedeGundega Šīmane
Tālrunis: +371 63407926
E-pasts: dome@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
KasiereGunita Kroņkalna
Tālrunis: +371 63484914
E-pasts: gunita_k@inbox.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 12:30,
un no 13:30 līdz 17:00.
GrāmatvedībaGalvenā grāmatvede: Sandra Ikarte
Tālrunis: +371 63464966
Fakss: +371 63407924
E-pasts: gramatvediba@vainode.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece: Gunta Pupaine
Grāmatvede: Elīna Pupaine

Algas grāmatvede: Aina Švarca
E-pasts: aina_svarca@inbox.lv
Grāmatvedis – finanšu speciālists: Ingus Silnieks
Tālrunis: +371 63484913

Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
SpeciālistiZemes lietu speciāliste: Guna Taujēna
Tālrunis: +371 63484912
E-pasts: zeme@vainode.lv

Nekustamā īpašuma lietu speciālists;
darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists: Oskars Jēkabsons
Tālrunis: +371 63484912

Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
BāriņtiesaPriekšsēdētāja: Daiga Minka
Tālrunis: +371 63484916
Mob.t.: +371 29343070
E-pasts:
vainodes.barintiesa@inbox.lv
vainodes.barintiesa@vainode.lv
Apmeklētājus pieņem:
Vaiņodē (novada domes ēkā) – pirmdienās no 8:30 līdz 12:30
un ceturtdienās no 13:00 līdz 17:00.
Ņemot vērā bāriņtiesas darba specifiku, iepriekš vēlams vienoties par konkrētu laiku,
sazinoties pa tālruni 63484916 vai e-pastu vainodes.barintiesa@vainode.lv .
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Jurists
Vēra Rubeze
Tālrunis: +371 63407923
E-pasts: dzimtsaraksti@vainode.lv
Darba laiks:
P., O., T., C.: 8.30 – 14:30
P., S., Sv.: —
Sociālais dienestsSociālā dienesta vadītājs: Eva Dolbina
Sociālās palīdzības organizatore: Baiba Čepule
Sociālā darbiniece: Iveta Žentiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem: Aija Pāvelsone
Tālrunis: +371 63484915
Mob.t.: +371 28657503
E-pasts:
vainodesd@inbox.lv
vainodesd@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Projektu vadītājsOskars Zvejs
Tālrunis: +371 6 34 64500
Mob.t.: +371 26360817
E-pasts: projekti@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Novada tūrisma speciālistsIlze Strēle
Tālrunis: +371 63451572
E-pasts: turisms@vainode.lv
Novada sporta metodiķisAinārs Pāvils
Mob.t.: +371 22014226
E-pasts: metodikis@vainode.lv
Vaiņodes novada mājas lapas administrators
Datorspeciālists
Armands Radzuška
Tālrunis: +371 63407922
E-pasts:
info@vainode.lv
vainodedsp@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
ElektriķisViesturs Legzdiņš
Mob.t.: +371 26547294
E-pasts: legzdins.viesturs@inbox.lv
Ceļu un grants karjera pārzinisKaspars Ķauķis
Mob.t.: +371 26428438
Datu aizsardzības speciālistsIlze Ieva Vilne
Mob.t.: +371 26603401
E-pasts: dati@vainode.lv
ilzevilne@gmail.comEmbūtes pagasta pārvalde

Adrese: Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436.
Darba laiks: No 8:30 līdz 17:00.
Tālrunis: +371 63453599

Embūtes pagasta pārvaldes vadītājaIndra Fjodorova
Tālrunis: +371 63453599
E-pasts: embutes.pp@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Embūtes pagasta bibliotēkas vadītājaIndra Fjodorova
Tālrunis: +371 63453599
E-pasts: embutes.b@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
KaseKasiere – uzskaitvede: Indra Pāvila
Tālrunis: +371 63453599
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Maksājumus pieņem līdz plkst. 15.30!
Sociālais darbinieksTālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus:
no 01.02.2015, katru otro un ceturto otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
Bāriņtiesas darbinieksTālrunis: +371 63484916
Mob.t.: +371 29343070
E-pasts: vainodes.barintiesa@vainode.lv
Pieņem apmeklētājus:
iepriekš vienojoties par konkrētu laiku, sazinoties pa tālruni vai e-pastu.
Vaiņodes novada lauku attīstības /
zivsaimniecības konsultante
Inese Freiberga
E-pasts:
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs, ieeja no sētas puses),
Embūtes pagasta pārvaldes ēka
Mob.t.: +371 29196937
Darba laiks:
Vaiņodē:
mēneša 1. un 3. otrdienā un katru ceturtdienu no plkst.9.00-12.00,
Embūtē:
mēneša 2.un 4. otrdienā no plkst. 9.00-12.00.
Embūtes tūrisma informācijas centrsMob.t. informācijai:
Dina Ziemele +371 26632134,
Ingūna Ziemele +371 25417962
E-pasts:
embutes.tic@inbox.lv
embutes.tic@vainode.lv
Adrese: Embūte – 1, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Darba laiks:
P., O.: —
T., C., P., S., Sv.: 10:00 – 17:00Vaiņodes pašvaldības iestādes

Komunālā nodaļaVadītājs: Edgars Auders
Mob.t.: +371 26325657
Vietnieks: Gatis Kauliņš
Mob.t.: +371 28454619
Grāmatvede: Santa Kandere
Lietvede: Laura Šabļevska
Tālrunis: +371 63464974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.

Visus, ar komunālajiem pakalpojumiem saistītos maksājumus,
pieņem līdz plkst. 16.00
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības ielā 17.
Vaiņodes vidusskolaSkolas direktors: Zigmunds Mickus
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Avotu iela 4
Tālrunis: +371 63464423
Kancelejas tālrunis: +371 63464226
E-pasts:
vvskola@inbox.lv
vainodes.vs@vainode.lv
Mājas lapa: www.vvskola.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”Vadītāja: Irina Jonuša
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Kalna iela 2a
E-pasts: zilite@vainode.lv
Tālrunis: +371 6 34 64292
Mob.t.: +371 29492099
Vaiņodes mūzikas skolaDirektore: Gunita Riežniece
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Tirgoņu iela 21a
Tālrunis: +371 63464888
Mob.t.: +371 26046101
E-pasts:
vainodes.ms@vainode.lv
Kultūras namsMetodiķe: Daiga Tihomirova
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Tirgoņu 23
Tālrunis: +371 63464171
Mob.t.: +371
E-pasts: kulturasnams@vainode.lv
Vaiņodes pagasta bibliotēkaVadītāja: Lienīte Rozenbaha
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa 1a
Tālrunis: +371 63464243
E-pasts: biblioteka@vainode.lv
Darba laiks:
Pirmdienās no 13:00 līdz 17:00
O, T, C, P no 9:00 līdz 17:00.
Sestdienās no 9:00 līdz 13:00.
Vaiņodes novada pašvaldības depo garāžasAdrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 4
Tālrunis: +371 63464201
Mob.t.: +371 29433401
Valsts un pašvaldību
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Mārtiņš Fricsons, Vita Barakauska
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 23a
Tālrunis: +371 6 3464954
E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv
Klientu pieņemšanas laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
MežziņiNormunds Vārna,
Mob.t.: +371 26596136,
Vitauts Pragulbickis
Mob.t.: +371 29184523
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs)
Vaiņodes novada lauku attīstības/
zivsaimniecības konsultants
Inese Freiberga
E-pasts:
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs, ieeja no sētas puses),
Embūtes pagasta pārvaldes ēka
Mob.t.: +371 29196937
Darba laiks:
Vaiņodē:
mēneša 1. un 3. otrdienā un katru ceturtdienu no plkst.9.00-12.00,
Embūtē:
mēneša 2.un 4. otrdienā no plkst. 9.00-12.00.
Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode”Vadītājs: Uģis Melbārdis
Adrese:
Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435
Tālrunis: +371 63464465
Mob.t.: +371 26437445
E-pasts:
sacvainode@vainode.lv
ugis65@inbox.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.