Pasākumu plāni

Daiga Tihomirova
metodiķe kultūras jomā
+371 63464171
kulturasnams@vainode.lv

Ilze Strēle,
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste
turisms@vainode.lv
+37163451572

Ainārs Pāvils,
Vaiņodes novada sporta metodiķis
metodikis@vainode.lv
+3712214226

Plānotie pasākumi Vaiņodes novadā

P.S. dažādu iemeslu dēļ pasākumi var nenotikt vai mainīties datumi, lūgums sekot līdzi afišām www.vainode.lv un izliktajām afišām,
gan sociālajos tīklos, gan uz afišu stabiem.