Policija

Valsts policijas mājaslapa.

Valsts policijas pārstāvis pieņems apmeklētājus
Brīvības ielā 17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.,
komunālās nodaļas telpās katru trešdienu no plkst. 13:00 – 15:00