Kategorija: Rezultātu paziņojumi

Posted in Rezultātu paziņojumi

Kancelejas preču piegāde Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm

Posted in Rezultātu paziņojumi Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Posted in Rezultātu paziņojumi

„Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās

Posted in Rezultātu paziņojumi

Izlabots ar pareizo pielikumu. Iepirkuma “PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM” rezultāts

Posted in Rezultātu paziņojumi

Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Posted in Rezultātu paziņojumi

„Infrastruktūras objekta “Embūtes dabas parks” būvniecības darbi” Identifikācijas Nr: VND-2017/8.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Teritorijas labiekārtošanas darbi Tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm” (VND-2016/9)

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Vaiņodes ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.”

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Bērnu rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Vaiņodē.”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (VND 2016/2)