“Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

Vaiņodes novada dome paziņo, ka  iepirkumā “Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VND 2016/11  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71320000-7 (galvenais priekšmets), par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “BM –projekts”, reģ. Nr.40103196966, Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167.

Līguma summa EUR 15 900.00 bez PVN.

Iepirkumu komisijas lēmums (.pdf)

Noslēgtais līgums (.pdf)

Author: Armands Radzuška