Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/10, par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Būvtehnikas serviss”, reģ. Nr. 40003275189, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, Latvija.

Līgumcena EUR 8 220,00 bez PVN.

Lēmums (.doc)

Author: Armands Radzuška