Aktualitātes izglītībā.

Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas NOLIKUMS

NOTEIKUMI Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem.

Skolotāju profesionālā pilnveide Latvijas Universitātē. Latvijas Universitāte jau trešo gadu īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.
Aktualitātes skolotāju sagatavošanā.
Imatrikulācijas noteikumi studiju programmā „Skolotājs”.

Vaiņodes novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība. (.doc)