Kategorija: Izsoles

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz Vaiņodes neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām ar adresi Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4246 001 003, 127.2 m2 platībā

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz Vaiņodes Kultūras nama neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām ar adresi Tirgoņu iela 23 Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4248 001, 14.9 m2

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz Vaiņodes Kultūras nama neapdzīvojamo telpu – ēdnīcas, nomas tiesībām ar adresi Tirgoņu iela 23 Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4248 002, 81.8 m2 platībā.

Posted in Aktīvās izsoles

Izsoles Dienvidkurzemes novadā

Posted in Beigušās izsoles Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Posted in Beigušās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kroņu ferma”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6454 002 0115 sastāv no zeme 4.95 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.45 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kalpiņi”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6454 004 0258 sastāv no zeme 0.2105 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.30 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Dīķu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0167 sastāv no zeme 0.129 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.00 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabala daļu ar nosaukumu “Taisnā iela 8A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 0491 – 1.3906 ha platībā.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu:

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība atkātotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kazbara dīķis”, kad. Nr. 6492 004 0156, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 8.69 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība atkātotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, kad. Nr. 6492 006 0037, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., starpgabals 0.502 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0712.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Starpgabals pie Teātra ielas”, kad. Nr. 6492 006 0699, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., starpgabals 0.1146 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0912.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492 900 0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Līdzību grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6454 004 0173 – 3.9 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 6454 005 0018 – 3.4 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabala daļu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 008 0116– 9.0 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 10.07 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 2.42 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, kadastra apzīmējums 6454 003 0090 – 4.1 ha platībā.