Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu:

    Pļaujmašīna rotējošā  KRN – 2,1 N

    Automašīna  Audi 80  reģ. nr. CA 5676, izlaiduma gads 1986

     Pasažieru autobuss, marka: FORD TRANSIT  reģ. Nr.  ED 3612, izlaiduma gads 1998.,

    Pļaujmašīna uzkabināmā rotējošā 

Izsolāmās Mantas atrašanās vieta Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Katru darba dienu no 09:00-12:00 un no 13:00-16:00 Mantu var apskatīt tās atrašanās vietā, iepriekš vienojoties ar Vaiņodes novada pašvaldības darbnīcas vadītāju Valdi Dobeli pa tālruni 26394402.

Izsole notiek 19.05.2021., plkst.11.00. Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem var katru darba dienu līdz 14.04.2021. plkst. 16.00 Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sekretariātā vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, sadaļā izsoles.

Author: Armands Radzuška